Zespół Regionalny „Mogilanie”

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach od 1984 roku. Jest wizytówką gminy, przypomina o tradycji i jej roli w budowaniu oraz podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. Na program zespołu składają się widowiska pokazujące zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej, mające na celu odtworzenie i zachowanie tradycji dawnych zwyczajów na terenie Mogilan i najbliższej okolicy. Programy i widowiska Zespołu prezentują folklor ziemi krakowskiej, ukazując jej piękno poprzez tradycyjne stroje, taniec, muzykę i śpiew. O wysokim poziomie artystycznym zespołu świadczą wysokie oceny jurorów i ekspertów z zakresu kultury ludowej oraz popularność wśród publiczności podczas wielu koncertów, konkursów i festiwali folklorystycznych w kraju i zagranicą. W swojej 35 – letniej historii występował setki razy na scenach polskich i zagranicznych. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

Do zespołu można dołączyć w ciągu całego roku.


Kierownik artystyczny i choreograf: Marek Harbaczewski


Próby: poniedziałek i czwartek godz. 20.00 – 22.00
Miejsce: sala OSP Mogilany