Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach - Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał w roku 2021 dotację w wysokości 1500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Zadeklarowany wkład własny GOK-u wynosił w br. 80% tj. 6000,00 zł.

Dzięki dotacji udało się uzupełnić księgozbiór o ciekawe pozycje z literatury dziecięcej i młodzieżowej, książki dla dorosłych i książki popularnonaukowe. Łącznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach i Filii Bibliotecznej w Konarach zakupiono: 64 nowości z dotacji oraz 247 książek z wkładu własnego.