Działalność

Zbiory z księgozbioru podręcznego udostępniane są czytelnikom na miejscu. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, który daje możliwość samodzielnego wyboru literatury.

W godzinach otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach dostępny jest Internet. Wydruk z komputera jest odpłatny.

Usługi kserograficzne: Biblioteka umożliwia czytelnikom wykonanie kserokopii materiałów bibliotecznych w formacie A4 i A3 wg cennika dostępnego w Bibliotece.

Działalność GBP w Mogilanach służy rozwijaniu, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w regionie.

Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, a także udostępnianie zbiorów na miejscu oraz na zewnątrz. Dodatkowo pełnieni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mogilany kilka razy w roku uczestniczą w lekcjach bibliotecznych, przygotowanych przez pracownika GBP.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelniczym w naszej Bibliotece, chcieliśmy Państwu zaproponować tworzenie wspólnie z nami księgozbioru. W miarę możliwości finansowych, będziemy rozważać zakupienie nadesłanych przez Państwa pozycji książkowych. Propozycję tytułów, które chcieliby Państwo przeczytać, proszę nadsyłać drogą e-mailową na adres: nowosci.gbpmogilany@wp.pl