Szkółka Muzykowania Ludowego

Zajęcia w szkółce to propozycja skierowana do dzieci od 10 roku życia oraz młodzieży, która jest zainteresowana nauką gry na instrumentach wchodzących w skład tradycyjnej kapeli krakowskiej: skrzypce, basy, klarnet, trąbka, heligonka. W ramach szkółki działa Młodzieżowa Kapela Ludowa „Mogilanie”. Zajęcia indywidualne bezpłatne. Do szkółki można dołączyć w ciągu całego roku.

Instruktor: mgr Daniel Kübler – muzyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Studium
                                                  Folklorystycznego dla instruktorów zespołów folklorystycznych