Młodzieżowa Kapela Ludowa "Mogilanie"

O nas

Młodzieżowa Kapela Ludowa „Mogilanie” została utworzona w październiku 2015 roku na bazie dziecięcej kapeli założonej w 2006 roku w ramach szkółki muzykowania ludowego. Jest to grupa młodych ludzi pielęgnująca muzykę ludową z okolic Krakowa. W skład kapeli wchodzą tradycyjne instrumenty ludowe - skrzypce, basy, trąbka, klarnet i heligonka. Występuje samodzielnie lub wspólnie z Zespołem Regionalnym „Mogilanie” i Dziecięcym Zespołem Regionalnym „Mali Mogilanie”. Koncertuje podczas cyklicznych wydarzeń organizowanych na terenie gminy Mogilany. Odnosi sukcesy biorąc udział w konkursach i festiwalach. Występowała już na scenach polskich i zagranicznych. W ramach jej działalności odbywają się zajęcia indywidualne dla członków kapeli i próby w grupie. Zapraszamy dzieci  i młodzież grające na instrumentach: basy, skrzypce, heligonka, trąbka i klarnet. Zajęcia są bezpłatne  i odbywają się dwa razy w tygodniu. Do kapeli można dołączyć w ciągu całego roku.


Kierownik kapeli: mgr Daniel Kübler – muzyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
                                               i Studium Folklorystycznego dla instruktorów zespołów folklorystycznych

Ważniejsze sukcesy Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Mogilanie”

 1. III miejsce na Festiwalu „Dzieci Tradycji. Jarmark na Mogilańskim Podedworzu” – Mogilany 2012
 2. Koncert podczas 45.Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej – 2017
 3. I miejsce na 35. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka „Krakowski Wianek” w Szczurowej – 2017
 4. Wyjazd Kapeli do Austrii – koncert wraz z Zespołem Regionalnym „Mogilanie” podczas XXVI Dni Kultury Polskiej pod hasłem „Wisła rzek królowa” – Wiedeń – 2017
 5. Koncert w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – podczas podpisania porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzeniu działań projektu pn. „Małopolska Szkoła Tradycji” – 2017
 6. III miejsce na X Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – 2018
 7. I miejsce indywidualnie dla solisty – instrumentalisty (skrzypce) Joanny Hełdak i III miejsce dla Faustyny Nowak na 36. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. J. Cierniaka „Krakowski Wianek” w Szczurowej – 2018
 8. Koncert wraz z Dziecięcym Zespołem Regionalnym „Mali Mogilanie” pn. „Ale to już było…” w Starym Sączu – 2018
 9. Wyjazd na Węgry – koncerty w Sasd – 2018
 10. Koncert podczas IV Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu – 2018
 11. Koncert podczas XI Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – 2019
 12. Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla kierownika Kapeli Daniela Küblera – 2019
 13. Wyróżnienie na XX Galicyjskich Konfrontacjach Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy – 2019
 14. I miejsce dla kapeli i III miejsce dla solisty instrumentalisty ( heligonka) Adriana Bujasa na 37. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. J. Cierniaka „Krakowski Wianek” w Szczurowej – 2019
 15. . Wyjazd do Macedonii – koncert wraz z Zespołem Regionalnym „Mogilanie” na Międzynarodowym Festiwalu Kostoski – Ohrid - 2019
 16. III miejsce na IX Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2019” w Głogowie Małopolskim – 2019
 17. Indywidualne wyróżnienie dla solisty instrumentalisty ( heligonka) Adriana Bujasa na 2.Konkursie Heligonistów Województwa Małopolskiego w Mordarce k/Limanowej – 2019
 18. Koncerty z okazji Jubileuszu 35 - lecia działalności artystycznej Zespołu Regionalnego „Mogilanie” – Mogilany – 2019