Kreatywne war. artystyczne - poniedziałek - lista uczestników


KREATYWNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE


PONIEDZIAŁEK - godz. 17:00 - 18:30


  1. Maja D.
  2. Jakub S.
  3. Maria P.
  4. Stanisław P.
  5. Aleksandra S.
  6. Dorota G.
  7. Aniela I.