Spinka Krakowska

25 września bieżącego roku - pomimo tego, że był to już pierwszy weekend jesieni - to w mogilańskim parku było gwarno i kolorowo. Można by powiedzieć, że do Konopków zjechali Krakowiacy. Przyjechali ubrani odświętnie i z muzyką. Były tańce, były śpiewy i to takie jakie mógł słyszeć i widzieć Oskar Kolberg przed ponad stu pięćdziesięcioma laty odwiedzając Mogilany i Modlnicę.

Okazją do tego spotkania i święta był Przegląd Folklorystyczny im. Janiny Kalicińskiej – SPINKA KRAKOWSKA – przegląd konkursowy skierowany do tych wszystkich, którzy kultywują tradycje Krakowiaków Zachodnich. Równolegle z przeglądem, na terenie dworu - dla zainteresowanych - odbywały się warsztaty muzyczne i była możliwość przypomnienia sobie i poznania sylwetki patronki festiwalu Janiny Kalicińskiej dzięki wystawie ŻYCIE KRAKOWIAKIEM MALOWANE. Natomiast na terenie parku odbywał się Jarmark Tradycji, w którym wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych z oddziału krakowskiego oraz lokalni rękodzielnicy i Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach. Na stoiskach można było zobaczyć koronki różnego typu - szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, rzeźby, obrazy na szkle malowane, ceramikę artystyczną i wiele innych.

Oficjalne otwarcie przeglądu nastąpiło parę minut po 11.00. Rozpoczął go polonez zatańczony przez Zespół Regionalny „Mogilanie”. Choreografię do tego poloneza przygotowała wiele lat temu patronka przeglądu Janina Kalicińska. Otwarcia konkursu dokonała Martyna Strączek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach wraz z Wójtem Gminy Mogilany Piotrem Piotrowskim.

W ciągu dnia na scenie pojawiło się blisko 400 osób - dzieci, młodzieży, dorosłych z czego ponad 300 wykonawców stanęło w szranki o nagrody główne - SPINKI KRAKOWSKIE. Konkurs odbył się w kilku kategoriach: zespołów folklorystycznych i par tanecznych – konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kapel ludowych, instrumentalistów i grup śpiewaczych - dla młodzieży i dorosłych oraz śpiewaków ludowych – dorosłych. Na scenie zaprezentował się również jeden mistrz ze swoim uczniem, a właściwie to mistrzyni ze swoją uczennicą. Uczestnicy przyjechali do Mogilan z 5 powiatów: krakowskiego, chrzanowskiego, wielickiego, myślenickiego i bocheńskiego. Komisja Artystyczna oceniająca prezentacje konkursowe przyznała 6 statuetek SPINKI KRAKOWSKIEJ. Wybór nie był prosty ale cóż, od tego właśnie jest komisja. Poza konkursem zaprezentował się również Zespół Regionalny wraz z Kapelą Ludową „Mogilanie” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka koło Oświęcimia.

Całość przeglądu była pomyślana jako święto tych wszystkich, którzy na co dzień starają się kultywować tradycje ziemi krakowskiej – w szczególności Krakowiaków Zachodnich. Przez ostatnie półtora roku nie było to najłatwiejsze - tym bardziej zauważamy i cieszymy się z tego, że tak wielu wykonawców przyjęło zaproszenie do Mogilan, na naszą SPINKĘ KRAKOWSKĄ. Warto w tym miejscu zacytować Komisję Artystyczną, która w protokole zapisała następujące zdania:
„Wierzymy, że patronat Janiny Kalicińskiej będzie wskazówką, jak łączyć zachwyt z ciężką pracą i dzięki temu dzielić się pięknem,”oraz to że:„Wszyscy w swych małych ojczyznach są bardzo cenni.” Niech te zdania dodają nam otuchy i towarzyszą nam w kolejnym roku działalności.

Miejmy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami, które padły ze sceny w przyszłym roku znowu spotkamy się na SPINCE KRAKOWSKIEJ w Mogilanach by móc się pochwalić swoimi osiągnięciami i spotkać się w tej naszej „krakowskiej rodzinie”.

Zapraszamy do Mogilan!Organizatorem SPINKI KRAKOWSKIEJ był Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach.

Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski.

Patronat medialny sprawowali:
Radio Kraków, TVP3 oraz Dziennik Polski

Wydarzenie odbyło się również dzięki wsparciu naszych lokalnych sponsorów, którym niniejszym dziękujemy. A są to: Pracownia Ślusarsko Odlewnicza KUFREJ, Jerzy Kruk Firma EKO – TRANS, Stanisław Droździk - Pracownia Cukiernicza oraz Firma G8 Group Sp. z o.o. Furtak Łukasz i Mirosław Król.
Dziękujemy również pracownikom Bazy Usług Komunalnych w Gaju za pomoc w przygotowaniach do przeglądu.