Wystawa prac dzieci Pracowni Plastycznej
Cztery kąty… farba z kredką piątyDosłownie i w przenośni, małą przestrzeń Galerii GOK-u wypełniły prace uczestników warsztatów Pracowni Plastycznej. Program zajęć, którego w tytule zawarte sformułowania mówią o zamkniętej przestrzeni twórczej, jaką jest pracownia, otwiera nowy obszar doświadczeń i eksperymentów. „Piąty kąt” to nieograniczony, bogaty, radosny świat dziecięcej wyobraźni, której dając możliwości, narzędzia i miejsce pozwala otworzyć się na Nową Przestrzeń. W tej nowej przestrzeni jest miejsce na wrażliwość i kreatywność, dwa ważne sformułowania, które powinny się wzajemnie uzupełniać i być jednakowo istotne w wychowaniu plastycznym. Wystawa jest podsumowaniem spotkań dwóch grup wiekowych – przed szkolnej 5-7 lat oraz wczesno-szkolnej 8-12 lat, prezentuje techniki rysunkowe, malarskie i graficzne oraz formy przestrzenne pracy zespołowej.

Wystawa czynna od 19.06.2015 do 29.09.2015 Galeria Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach oraz część ekspozycji jest również dostępna w GBP Mogilany