Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Mogilanie”

Zespół powstał w 2002 r. i prezentuje folklor dziecięcy ziemi krakowskiej. Zabawą, śpiewem, tańcem i strojami stara się stworzyć klimat, dzięki któremu publiczność może się przenieść do podkrakowskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Udział w zespole ma na celu upowszechnianie folkloru dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem tańca, dziecięcych gier i zabaw, rozwijanie artystycznej wrażliwości oraz zainteresowanie tradycjami regionu. Zapraszamy chłopców i dziewczynki od 6 lat.
Członków zespołu czeka:

● dobra zabawa, miła atmosfera,

● poznawania tradycji i kultury regionu,

● prezentacja na scenie dziecięcych zabaw, pieśni i tańców,

● udział w wydarzeniach kulturalnych, konkursach i festiwalach,

● nawiązywanie nowych przyjaźni.