Gminny Konkurs "Pisanka Wielkanocna"

PLAKAT

REGULAMINREGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
pn. „Pisanka Wielkanocna”


§ 1

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12, 270 -16-12, www.gok.mogilany.pl

§ 2

Konkurs rozpoczyna się 10 marca 2015 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 7 kwietnia 2015 roku. Prace prosimy odbierać do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 3

Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną samodzielnie wykonaną pisankę wielkanocną w dowolnej technice.

§ 4

Celem konkursu jest popularyzacja zwyczaju wykonywania pisanek wielkanocnych oraz zachowanie od zapomnienia tradycyjnych metod ich zdobienia.
§ 5


Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Średnich oraz dorośli.

§ 6

Pracę należy dostarczyć do siedziby GOK - u do dnia 31 marca 2015 roku w godzinach pracy Ośrodka. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 7

Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon, dopisek „Pisanka”.

§ 8

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie i dorośli.

§ 9

Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne (oraz etnograficzne w przypadku pisanek tradycyjnych). Inne dekoracje o charakterze świątecznym, które nie są pisanką – nie mieszczą się w kategorii konkursu.

§ 10

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu (www.gok.mogilany.pl).

§ 11

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

§ 12

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 13

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach (ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany). Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu (12) 270-16-12. Osobą prowadzącą konkurs jest Pani Maria Mierzwa.

§ 14

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

§ 15

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska (na stronie internetowej GOK-u, w prasie, katalogach i plakatach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

PROTOKÓŁ

Protokół z obrad jury
Gminnego Konkursu Plastycznego pn. „Pisanka”


Spośród 80 nadesłanych prac jury powołane przez organizatora w składzie:
1. Maria Mierzwa – instruktor tkactwa artystycznego,
2. Ewa Gadnicka - Włodarczyk – instruktor plastyk,
nagrodziło i wyróżniło prace wybijające się spośród innych prac oryginalnością pomysłów i estetyką wykonania.

W kategorii klasy I – III Szkoły Podstawowej przyznano:
I miejsce – Emilia Kordas – kl. II – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
I miejsce – Victoria Dziechciowska – kl. II – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
II miejsce – Emilia Jankowska – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
II miejsce – Natalia Kałuża – kl. III - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
III miejsce – Magdalena Dworak – kl. III – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Wyróżnienia:
Gabriela Surówka – klasa III – Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Radosław Gatlik – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Julia Samek – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Kornelia Bartosz – kl. I – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

W kategorii klasy IV – VI Szkoły Podstawowej przyznano:
I miejsce – Marcin Dworak – kl. V – Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Libertowie,
I miejsce – Sylwia Gaj – kl. V - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
II miejsce – Wiktoria Gruszka – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie,
III miejsce – Julia Ożóg – kl. VI – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
III miejsce – Natalia Ocetkiewicz – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

Wyróżnienia:
Arkadiusz Sala – kl. VI - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Martyna Sala – kl. V - Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
Sylwia Sroka – kl. IV – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,
Urszula Pitala – kl. V – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
Hubert Przybyło – kl. VI – Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie,

W kategorii Gimnazjum przyznano:
I miejsce - Eryk Turak – Buków,
II miejsce – Wiktoria Kłyś – kl. III – Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,

W kategorii Szkoły średnie i Dorośli przyznano:
I miejsce – Katarzyna Pawlik – Chorowice,
II miejsce – Katarzyna Pitala – Konary,

Wyróżnienia honorowe poza kategoriami konkursu:
Izabela Rakowska – kl. II – Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Gaju,
Alicja Pawlik – kl. 0 – Chorowice.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i liczne zainteresowanie. Rozdanie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku (tj. wtorek) o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.