11 listopada 2021

To najważniejsze wydarzenie w historii naszego narodu i państwa. Wspomnienia sięgają czasów, kiedy Polska wróciła na mapę Europy i świata, a Polacy mogli decydować o sobie. Jest to wielki powód do radości, ale także do wielkiej odpowiedzialności. Pieśni patriotyczne, których mamy tak wiele sławią czas odzyskania i odbudowy Ojczyzny, ukazują chwile ciężkie – klęski, tęsknoty za wolnością, ale również zwycięstwo. Są pewnego rodzaju zapisem dziejów naszego kraju.

11 listopada 2021 roku po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Wójt Gminy Mogilany Piotr Piotrowski zaprosił mieszkańców do sali narad Urzędu Gminy Mogilany na okolicznościowy program artystyczny.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej pięknej uroczystości: Chórowi „Mogilanum” wraz z dyrygentem Panem Markiem Litwą, Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani wraz z kapelmistrzem Panem Jackiem Włodarczykiem oraz nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gaju za przygotowanie i wykonanie programu artystycznego.

Dziękujemy także delegacjom pocztów sztandarowych jednostek pożarniczych OSP z terenu gminy Mogilany za udział w tak ważnych uroczystościach.

Pamiętajmy, że dzięki naszej postawie, uczestnictwu w uroczystościach rocznicowych oddajemy należny hołd poprzednim pokoleniom, a młodym pokoleniom przypominamy czym jest patriotyzm.