Działalność GOK-u


Informujemy, że ograniczenie prowadzenia działalności obiektów kulturalnych zostało przedłużone do dnia 28 marca 2021 r.PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZAKRESIE PROWADZONEJ
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W MOGILANACH DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNO - KULTURALNEJ:


1. Stacjonarnie, w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego, odbywać się będą następujące zajęcia:
1) Zespołu Regionalnego „Mogilanie” wraz z Kapelą oraz Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Mogilanie” – będą stanowiły cykl prób niezbędnych do przygotowania koncertów podczas wydarzeń artystycznych, takich jak „Majówka w Mogilańskim Dworze”, Święto Odzyskania Niepodległości „11 Listopada”.
2) Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani – będą stanowiły cykl prób niezbędnych do przygotowania koncertów podczas wydarzeń artystycznych, takich jak „Majówka w Mogilańskim Dworze”, Dni Włosani, Święto Odzyskania Niepodległości „11 Listopada”, Koncert kolęd, Spotkanie z przedsiębiorcami.
3) Warsztaty teatralne – przygotowanie spektaklu pn. „Brat naszego Boga”, organizowanego w ramach cyklicznego „Spotkania ze słowem Jana Pawła II”. Spektakl będzie transmitowany za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4) Nauka gry na pianinie, gitarze i skrzypcach – zajęcia indywidualne, będą stanowiły cykl prób przygotowujących do koncertu podsumowującego sezon oświatowo – kulturalny.
5) Wokal – zajęcia indywidualne, będą stanowiły cykl prób niezbędnych do przygotowania koncertów podczas wydarzeń artystycznych, takich jak „Majówka w Mogilańskim Dworze”, Święto Odzyskania Niepodległości „11 Listopada”, Koncert kolęd i pastorałek oraz przygotowanie do koncertu podsumowującego sezon oświatowo – kulturalny.
6) Warsztaty rysunku i malarstwa - przygotowanie i realizacja wirtualnej wystawy.

2. Zawieszamy następujące zajęcia do 28 marca 2021 r.:
1) nauka języków obcych,
2) plastyka,
3) kreatywne warsztaty artystyczne,
4) robotyka,
5) zumba,
6) próby Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie”.