OdznaczeniaW dniu 16 listopada 2019 r. podczas koncertu galowego
z okazji jubileuszu 35 lecia działalności artystycznej Zespołu Regionalnego „Mogilanie”
zostały wręczone zasłużonym jego członkom odznaczenia państwowe i resortowe.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych członków
Zespołu Regionalnego „Mogilanie”. Uroczystego wręczenia odznaczeń
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał
Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski.


Za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania tradycji i kultury regionalnej
odznaczeni zostali:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
1. Pani Stanisława GĄSIOR

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
2. Pan Antoni GASTOŁ
3. Pan Ireneusz HOMEL
4. Pan Andrzej SŁOWIK

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
5. Pan Sebastian BIEL
6. Pan Edward CHOLEWA
7. Pani Sabina FRONT
8. Pani Elżbieta NOGIEĆ
9. Pan Andrzej PAPIEŻ
10. Pani Iwona PISZCZEK
11. Pan Sylwester PRZEWORSKI
12. Pani Renata RADOŃ
13. Pan Artur SZCZUREK
14. Pani Katarzyna TARGOSZ
15. Pani Agnieszka ZALEJSKA
16. Pan Jakub ZALEJSKI
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Pan prof. dr hab. Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, nadał Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Zespołowi Regionalnemu „Mogilanie” i zasłużonym jego członkom.
Uroczystego wręczenia odznak honorowych w imieniu Pana Ministra dokonał
Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski.


Odznaką Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
odznaczeni zostali:
1. ZESPÓŁ REGIONALNY „MOGILANIE”
2. Pani Urszula BUDEK
3. Pan Jerzy DROBNIAK
4. Pani Krzysztofa DROBNIAK
5. Pan Marek HARBACZEWSKI
6. Pani Jacek KOTARBA
7. Pan Jacek LEŚNIAK
8. Pani Lucyna LEŚNIAK
9. Pan Zbigniew STASZCZAK
10. Pani Bernarda SUKTADecyzją Zarządu Województwa Małopolskiego zostały nadane Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.
Uroczystego wręczenie odznak w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego dokonał Pan Jacek Krupa, Radny Województwa Małopolskiego.


Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski został odznaczony:
1. Pan Marek HARBACZEWSKI

Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni:
1. Pani Stanisława GĄSIOR
2. Pani Henryka KRÓLIK
3. Pan Franciszek GĄSIOR
4. Pan Kazimierz KRÓLIK
5. Pan Adam KRÓLIKNagrodą Województwa Małopolskiego „POLONIA MINOR”
został odznaczony ZESPÓŁ REGIONALNY „MOGILANIE”
w podziękowaniu za szczególny wkład w rozwój, promocję
i zachowanie tradycji kultury Małopolski.