2019 Rok Jubileuszowy. 35 lat Zespołu Regionalnego „Mogilanie”

Rok 2019 jest datą szczególną dla Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, bowiem zbliża się 35. rocznica jego powstania. „Mogilanie” są wizytówką gminy, przypominają o tradycji i jej roli w budowaniu oraz podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. Programy i widowiska zespołu prezentują folklor ziemi krakowskiej, ukazując jej piękno poprzez tradycyjne stroje, tańce, muzykę i śpiew. Zespół „Mogilanie” to wielopokoleniowa grupa osób, których łączy ze sobą wspólna pasja – zamiłowanie do folkloru. Nie wiele jest zespołów regionalnych, które w tak autentyczny, niestylizowany sposób ożywiają serca i dusze polskiego folkloru. Wśród etnografów i specjalistów oceniających dokonania zespołów folklorystycznych, „Mogilanie” uchodzą za grupę wyjątkowo skrupulatnie dbającą o prawdę etnograficzną przekazu scenicznego. O wysokim poziomie artystycznym zespołu świadczą wysokie oceny jurorów i ekspertów z zakresu kultury ludowej oraz popularność wśród publiczności podczas wielu koncertów, konkursów i festiwali folklorystycznych w kraju i zagranicą. Razem z zespołem występują dwie kapele: dorosła i młodzieżowa kapela ludowa. Aktualny skład kapeli odzwierciedla tradycyjny zestaw instrumentów dawnej muzyki krakowskiej (heligonka, skrzypce, klarnet, trąbka, basy trzystrunowe). W ramach zespołu działają dwie grupy śpiewacze ( kobieca i męska) biorące udział m. in. w konkursach i festiwalach folklorystycznych oraz przeglądach pastorałek i kolęd ludowych regionu krakowskiego.

W swojej 35 – letniej historii zespół występował setki razy na scenach polskich i zagranicznych podbijając serca widzów skocznymi oberkami, wirowymi polkami i zadziornymi krakowiakami. Wielokrotnie pełnił rolę „ambasadora kultury polskiej” poza granicami kraju: Austria Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Macedonia, Niemcy, Serbia, Ukraina, Węgry, Włochy.

Najważniejszymi osiągnięciami zespołu było jego przyjęcie w 1999 r. do Stowarzyszenia Polskiej Sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej oraz przyznanie zespołowi w 2010 r. Nagrody im. Oskara Kolberga „ Za zasługi dla kultury ludowej” i Wyróżnienie im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski w 2014 r.

Największym wydarzeniem w jego 35-letniej historii był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie.

Zespół Regionalny „Mogilanie” poprzez kultywowanie tradycji regionu, obrzędów i zwyczajów, od trzydziestu pięciu lat dba o to, by ocalić od zapomnienia rodzime tradycje ludowe i ochronić dziedzictwo kulturowe.

Od 1986 r. zespół ściśle współpracował z wybitną specjalistką - etnochoreograf w dziedzinie kultury ludowej Janiną Kalicińską. Aktualnie kierownikiem artystycznym zespołu jest folklorysta i choreograf - Marek Harbaczewski.

Bardzo ważnymi wydarzeniami w życiu każdego zespołu są jubileusze istnienia. Na kolejne okrągłe - lecia zapraszani są mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz inne, zaprzyjaźnione zespoły z kraju i zagranicy a także firmy wspierające. Spotkania te mają bardzo uroczysty charakter, podkreślający wagę i zasługi zespołu w kultywowaniu tradycji regionu. Biorąc pod uwagę niepodważalną wartość działalności Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, zostało podjętych szereg działań uświetniających Rok Jubileuszowy. W ramach organizacji jubileuszu planuje się wydanie okolicznościowego wydawnictwa, płyty, folderu, kalendarza na rok 2020 oraz organizację dwóch koncertów w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach. W dniu 16 listopada 2019 r. odbędzie się uroczysty Koncert Galowy, podczas którego wieloletnim członkom zespołu zostaną wręczone odznaczenia państwowe i odznaki honorowe i 24 listopada br. o godz. 18.00 Koncert Jubileuszowy na który serdecznie Państwa zapraszamy. Gospodarzem uroczystości jest Wójt Gminy Mogilany Pan Piotr Piotrowski. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego, Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego oraz Starostę Krakowskiego Pana Wojciecha Pałkę. Patronat medialny sprawują: Telewizja TVP 3 Kraków, Radio PLUS Kraków i Dziennik Polski.Martyna Strączek
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach