Taneczne warsztaty mistrzowskie

Do pobrania: Karta zgłoszenia

W ramach projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji odbędą się taneczne warsztaty mistrzowskie, których Gospodarzem dla Regionu Krakowiaków Zachodnich będzie Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach. Warsztaty skierowane są do instruktorów tańca, choreografów, tancerzy, kierowników zespołów regionalnych, animatorów kultury oraz osób zajmujących się edukacją regionalną na Ziemi Krakowskiej.


SYMBOLIKA TAŃCA, to temat wiodący cyklu 5 spotkań Tanecznych Warsztatów Mistrzowskich, w których uczestnicy będę mieli możliwość udoskonalać swoje umiejętności taneczne dotyczące techniki wykonawczej (tradycja, styl a maniera wykonawcza) w poszczególnych tańcach regionu Krakowiaków Zachodnich oraz wiedzę na temat obyczaju tanecznego w odniesieniu do obrzędu i praktyk ludowych, jak również ich adaptację dla potrzeb scenicznych.


Pierwsza edycja zajęć warsztatowych dla instruktorów tańca, tancerzy, kierowników zespołów folklorystycznych Regionu Krakowiaków Zachodnich w ramach MISTRZOWSKICH WARSZTATÓW TANECZNYCH odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018r. (sobota) od godz. 10:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1. Spotkanie z MISTRZEM – Wiesławą HAZUKĄ – choreografem, wykładowcą Kursów Kwalifikacyjnych dla instruktorów tańca – taniec ludowy w Krakowie, Nowej Hucie, Rzeszowie, Warszawie, Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Regionalnych w Nowym Sączu, wieloletnim choreografem Zespołu Pieśni i Tańca ŚWIERCZKOWIACY w Tarnowie – Mościcach.


Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w zajęciach warsztatowych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 r., e-mailem: b.rompala@mcksokol.pl.


UWAGA! UDZIAŁ W TANECZNYCH WARSZTATACH MISTRZOWSKICH JEST BEZPŁATNY.


Bliższych informacji udziela koordynator warsztatów Beata Rompała: tel. (18) 53 40 685, e-mail: b.rompala@mcksokol.pl