SPINKA KRAKOWSKA - Przegląd Folklorystyczny
W ramach projektu został przeprowadzony przegląd konkursowy, wystawa poświęcona Janinie Kalicińskiej - patronce przeglądu, warsztaty muzyczne, jarmark tradycji i koncert muzyki ludowej. W przeglądzie konkursowym wystąpiło: 7 zespołów folklorystycznych, 2 kapele ludowe, 3 instrumentalistów, 20 grup śpiewaczych, 4 śpiewaków ludowych, 6 par tanecznych oraz 1 mistrz wraz ze swoim uczniem. Uczestnicy przyjechali z 5 powiatów województwa małopolskiego w tym: powiat krakowski – 19 podmiotów wykonawczych, chrzanowski – 12, myślenicki – 4, bocheński – 7, wielicki – 1. W wyniku realizacji zadania nastąpiła popularyzacja folkloru Krakowiaków Zachodnich, promocja kultury ludowej a w szczególności autentycznego folkloru wiejskiego. Uczestnicy reprezentowali różne części małopolski co znajdowało odzwierciedlenie w ubiorach i repertuarze prezentowanym na scenie. Przegląd Folklorystyczny im. Janiny Kalicińskiej nazwany „SPINKĄ KRAKOWSKĄ” (nazwa nawiązująca do statuetki) stworzył przestrzeń pozwalającą uczestnikom na wymianę doświadczeń, prezentację i konfrontację swojego dorobku artystycznego. Była to też okazja do integracji środowiska folklorystycznego regionu Krakowiaków Zachodnich, wzbogacenie oferty kulturalnej a przez to zaspokojenie potrzeb kulturalnych regionu.Całkowity koszt zadania : 59 017,19 zł, w tym:
dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 56 000,00 zł
wkład własny 3 017,19 zł.