Zajęcia teatralne

 
Instruktor: Michał Orzyłowski
 

Proponowane zajęcia teatralne mają na celu rozbudzenie i pogłębienie wrażliwości na sztukę, rozwój umysłowy i emocjonalny poprzez obcowanie z tekstem scenicznym, poezją i muzyką, a także pracę nad rozwojem fizycznym, poprzez poznanie możliwości własnego ciała. Warsztaty będą obejmować ćwiczenia dykcji, ruchu scenicznego z elementami tańca, charakteryzacji
i animacji. W całoroczny cykl zajęć będzie wplecione  przygotowanie pełnego spektaklu, który zostanie wystawiony na zakończenie roku kulturalno – oświatowego.

 
Zapraszamy dzieci od 6 lat oraz młodzież i dorosłych
Zajęcia grupowe 1 x w tygodniu
bezpłatne