Szkolne Zespoły Folklorystyczne

Od 2012 roku w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mogilany w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach, prowadzone są zajęcia tańca ludowego. W trakcie tych zajęć dzieci z klas I –III uczą się kroków podstawowych polki, krakowiaka, chodzonego. W ten sposób wprowadzane są elementy folkloru tanecznego i muzycznego ziemi krakowskiej. Zajęcia te są wstępem do dalszych działań na niwie folkloru – powołania do życia szkolnych zespołów folklorystycznych. Efektem współpracy jest utworzenie Zespołu Regionalnego „Bukowioki” działającego przy Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Instruktorem z ramienia GOK-u jest mgr Izabela de Lihenstein Werndl – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, instruktor tańca ludowego, pedagog