Zespół Regionalny "Mogilanie"

O nas

Zespół powstał w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach w 1984 roku. Od początku swojego istnienia Zespół pielęgnuje folklor muzyczny i taneczny z okolic Mogilan. Stara się w sposób jak najwierniejszy pokazywać na scenie obrzędy i zwyczaje wsi podkrakowskiej. Wśród etnografów i specjalistów oceniających dokonania zespołów folklorystycznych "Mogilanie" uchodzą za grupę wyjątkowo skrupulatnie dbającą o prawdę etnograficzną przekazu scenicznego. Stroje, które Zespół posiada, zostały wykonane po konsultacjach z ekspertami Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, a materiały Źródłowe, stanowiące bazę do programów Zespołu, pochodzą z archiwum krakowskiego Muzeum Etnograficznego i wywiadów terenowych, zebranych między innymi przez członków Zespołu.

Na program zespołu składają się widowiska pokazujące zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej - w szczególności Mogilan i najbliższej okolicy ("Wesele Mogilańskie", "Dożynki", "Comber Babski", "Zabawa w Karczmie", programy związane z okresem Bożego Narodzenia oraz programy patriotyczne związane ze świętem 11 Listopada - Dniem Odzyskania Niepodległości). Autorką wszystkich widowisk jest Pani Janina Kalicińska, kierownikiem artystycznym i choreografem pan Marek Harbaczewski. Aktualny skład kapeli odzwierciedla tradycyjny zestaw instrumentów dawnej muzyki krakowskiej (heligonka, skrzypce, klarnet, trąbka, basy trzystrunowe).

Wyjątkowa dbałość o szczegóły i charakter prezentacji oraz stała współpraca ze specjalistami w dziedzinie folkloru owocuje programami, o których nigdy nie można powiedzieć, że są sztampowe i mało ciekawe. O poziomie artystycznym Zespołu może świadczyć odbiór występów przez publiczność oraz nagrody przyznane "Mogilanom" przez jurorów i komisje artystyczne na licznych festiwalach i przeglądach.W 1999 roku Zespół Regionalny "Mogilanie" został przyjęty w poczet członków Polskiej Sekcji C.I.O.F.F. (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej ). Największym wydarzeniem w historii Zespołu był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie.

Widowiska / Programy artystyczne

Program zespołu stanowią widowiska, ilustrujące miejscowe obrzędy i zwyczaje: dożynki, wesele, comber babski, zabawę w karczmie, kolędowanie. W swoim repertuarze zespół ma również widowiska okolicznościowe, poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości oraz kilka programów o tematyce bożonarodzeniowej. W trakcie widowisk, zespół prezentuje tańce z dawien dawna tańczone w Mogilanach: krakowiaki, chodzone, polki a wśród nich polkę na krzyż, sztajery zwane dawniej Szancerami, walczyki, obereczki, mazury, całość obrazu dopełniając przyśpiewkami i pieśniami. Wartość widowisk podnoszą dodatkowo oryginalne, mogilańskie stroje, wykonane po konsultacji ze specjalistami z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Kapela stara się grać na autentycznych instrumentach, stanowiących tradycyjny skład kapeli krakowskiej. Do niedawna można było tu usłyszeć ponad stuletnią heligonkę, nadal grają trzystrunowe basy, trąbka, klarnet i skrzypce. To wszystko: stroje, instrumenty, piękne melodie, tańce i pieśni oddaje klimat Mogilan sprzed 100 lat.

Comber babski

Na koniec karnawału, w zapusty był taki dzień, kiedy to baby rządziły w karczmie. Tego dnia mogły pozwolić sobie na więcej niż zwykle. Mogły przyśpiewać muzyce, zażyczyć sobie konkretną melodię a i coś mocniejszego niż piwo zamówić u karczmarza. Jednak najważniejszym wydarzeniem tego wieczoru było swatanie starych kawalerów ze starymi pannami. Baby mogły takiego delikwenta wyciągnąć z domu i na klocu z powrozem przyciągnąć do karczmy, a tam już mu szykowano odpowiednią partię. Nie wszystkim jednak w smak były takie swaty. Niektórzy uciekali przed klocem i powrozem albo nawet odśpiewali złośliwym babom. Te swaty i przekomażanki były wstępem do wspólnej zabawy. Kufle z piwem brzęczały, kubek na łańcuchu nieustannie był w ruchu, a muzyka grała to, co sobie gospodarze życzyli. Wszystko, co muzykanci zagrali, było zatańczone: polki, mazurki, oberki, sztajery, krakowiaki, każdy tańczył, jak tylko potrafił. Jednak były tańce zwyczajowo przeznaczone dla starszyzny - dostojny chodzony, polka na krzyż, jak i takie, które tańczyli tylko młodzi, jak choćby żywsze krakowiaki. I tak żartując, tańcząc śpiewając cała wieś potrafiła bawić się do białego rana...

Wesele mogilańskie

Widowisko "Wesele Mogileńskie" zostało odtworzone dzięki pomocy etnomuzykologa, Aleksandry Szurmiak-Boguckieji, etnochoreografa Janiny Kalicińskiej przy udziale członków zespołu. Wesele Mogileńskie jest programem odtwarzający obrzęd z przełomu XIX i XX wieku z Mogilan. Widzimy tutaj przygotowania w domu panny młodej, przybycie pana młodego, błogosławieństwo, wyjście do kościoła i powrót do domu panny młodej, przyśpiewki i pieśni weselne drużbów i starostów, zbieranie na czepiec panny młodej, oczepiny i wykupywanie panny młodej przez pana młodego oraz wspólną zabawę. Wesele na wsi było wydarzeniem, w którym zaangażowana była nieomal cała wieś, a każdy miał swoją ściśle określoną rolę. Są tu rodzice młodych, rodzice chrzestni, drużbowie, starostowie, dalsza rodzina, kucharki, pomocnice. Takie wesele mogło trwać i tydzień. Z przyczyn oczywistych, przystosowanie programu dla potrzeb sceny, zespół prezentuje wersję skróconą, jednak wszystkie główne elementy całości zostały zachowane.

Dożynki Mogilańskie

Po skończonych żniwach, gospodarze w uroczystym pochodzie, z wieńcem wyplecionym z zebranych zbóż, szli do pana dworu i obwieszczali mu koniec prac polowych. Pochód prowadziła para przodowników, czyli najsprawniejszy kosiarz razem z dziewczyną, która związała najwięcej snopków. Gdy rok był urodzajny a plony bogate, jegomość nie szczędził grosza dla swoich włościan. Przodownikom i babom niosącym wieniec zawsze dostało się kilka talarów a dla reszty kazał wytoczyć beczkę piwa z piwniczki i opłacał muzykę na zabawę. Jeśli tylko humor mu dopisywał a zdrowie pozwalało sam też dołączał się do zabawy. Tak właśnie wyglądały dożynki w Mogilanach z końcem XIX i początkiem XX wieku, kiedy to Mogilany były własnością rodu Konopków. Tak też przedstawia to w swoim widowisku Zespół Regionalny "Mogilanie".

Karcma

Dzięki programowi przenosimy się do karczmy z przełomu XIX i XX wieku. W karczmie panuje nastrój ogólnej wesołości. Spotkanie na zabawie jest okazją do potańczenia, zaśpiewania ulubionych piosenek czy przyśpiewek, ale też do zalotów młodych parobków i panien na wydaniu. U karczmarza można kupić piwo z beczki albo „gorzołkę na łańcuchu”, z czego szczególnie chętnie korzystają „chłopy”. Zabawa trwa do późnych godzin nocnych.

Rekruty

Mężczyźni powołani do wojska opuszczają swoje rodzinne strony, by służyć Ojczyźnie. Kobiety pożegnały swoich mężów, ojców i narzeczonych w wielkim smutku, nie mając pewności, czy kiedyś jeszcze będą miały szansę ich zobaczyć. Pożegnanie z mężczyznami rozpoczyna trudny okres życia wsi – kobiety muszą same zająć się wszelkimi pracami, wykarmić dziatwę. Jednak mimo to nie tracą nadziei i pogody ducha.
Po jakimś czasie mężczyźni szczęśliwie wracają z frontu. Jagusia szczęśliwie doczekała się powrotu swojego Jasia i widowisko kończy się weselem tej pary. Program został opracowany przez Marka Harbaczewskiego na jubileusz XXX-lecia działalności artystycznej Zespołu Regionalnego „Mogilanie”.

Swaty

Jagusia jest już panną na wydaniu. Przychodzi do niej czasem Jasiek i młodzi wyraźnie mają się ku sobie. Jednak ojciec dziewczyny o Jaśku nie chce słyszeć. W jego opinii dla Jagusi lepszy na męża będzie Teoś – syn organisty. Koniec końców dziewczyna zostaje wyswatana, a w chałupie przychodzi czas na zabawę, tańce i śpiewy.

Ważniejsze sukcesy Zespołu Regionalnego i Kapeli "MOGILANIE"

 1. Koncert Zespołu dla TV Katowice na Rynku Głównym w Krakowie – program „Mapa folkloru” – 1989
 2. Wyjazd Zespołu na Węgry – koncert w Romonyo k/Pecs – 1989
 3. Wyjazd Zespołu do Francji i Belgii – koncerty: Toulouse, Montesquieu-Volvestre, Saint Gaudens, Lourdes, Middelkerke k/Ostendy – 1991
 4. Wyjazd Kapeli do Niemiec – koncert w Sudwalde k/Bremen – 1992
 5. Wyjazd Kapeli do Niemiec – koncerty: Kulmbach, Kronach, Zetlitz – 1993
 6. Koncert Kapeli na Gali Stevena Spielberga („Lista Schindlera”) – Hotel Forum w Krakowie – 1993
 7. Wyjazd Kapeli do Austrii – koncerty: Salzburg, Faistenau – 1994
 8. Wyjazd Zespołu na Węgry – koncerty: Pecs, Hosszuheteny – 1994
 9. I miejsce dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Wiśniowej – 1994
 10. I miejsce ex equo dla Zespołu na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Proszowicach – 1995
 11. I miejsce ex equo dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Myślenicach – 1995
 12. I miejsce ex equo dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Tokarni – 1996
 13. I miejsce dla Zespołu na Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Wieliczce – 1996
 14. III miejsce ex equo dla Kapeli na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel w Kazimierzu Dolnym – 1996
 15. I miejsce dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Gdowie – 1997
 16. Grand prix i Statuetka Boryny dla Zespołu na „Biesiadzie Weselnej” w Węgrowie – 1997
 17. Udział Zespołu w Programie TVP „Biesiada Weselna” w Węgrowie – 1997
 18. Grand prix dla Zespołu na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Kielcach – 1997
 19. Koncert Zespołu na III Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie – 1997
 20. Wyjazd Zespołu do Niemiec – koncerty: Erfurt, Weimar – 1997
 21. Koncert Zespołu w Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 1997
 22. I miejsce dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Mogilanach – 1998
 23. I miejsce oraz „Złote Pióro” i „Gliniany Dzban” dla Zespołu na Przeglądzie Folklorystycznym w Tarnowie – 1998
 24. Wyjazd Zespołu do Niemiec – koncert na Gali TLZ – Jena – 1998
 25. II miejsce dla Zespołu na Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Katowicach – 1998
 26. II miejsce dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Tokarni – 1999
 27. I miejsce dla Kapeli i dwóch par tanecznych na XIX Międzynarodowych Spotkaniach Kapel w Toruniu – 1999
 28. Koncert Kapeli i „Zalipiański Dzban” w Dąbrowie Tarnowskiej – 1999
 29. Koncert Zespołu w Konsulacie Niemiec w Krakowie z okazji „Święta ulicy Stolarskiej” – 1999
 30. Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia Zespołu Regionalnego „Mogilanie” – Mogilany – 1999
 31. Koncerty Kapeli na Światowych Targach Turystyki Salon des Vacances w Brukseli – 2000
 32. I miejsce ex quo dla Zespołu na Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Katowicach – 2000
 33. I miejsce dla Kapeli na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel – Jastrzębia k/Limanowej – 2000
 34. Koncerty Kapeli na Jubileuszowych Międzynarodowych Spotkaniach Kapel w Toruniu – 2000
 35. I miejsce dla Kapeli na Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym w Tarnowie – 2000
 36. Wyjazd Kapeli do Niemiec - koncerty na Światowej Wystawie EXPO 2000 – Hannover – 2000
 37. Koncerty Zespołu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 2000
 38. Koncert Zespołu podczas Święta Raciborza – Racibórz – 2000
 39. Wyjazd Kapeli i 3 par tanecznych do Niemiec – koncerty w Dittrichhuette k/Gera – „Dni Małopolski” - 2000
 40. Nagranie przez Zespół dla TV Polonia filmu „Jesień w Mogilanach" – 2000
 41. Grand prix dla Zespołu na Festiwalu CIOF w Stalowej Woli – 2001
 42. Nagroda „Wstążka Krakowska” dla Kapeli w Skawinie – 2001
 43. Wyjazd Zespołu na Węgry – koncert w Sasd k /Pecs – 2001
 44. Wyjazd Kapeli do Chorwacji – koncerty: Svetice, Karlovac – 2002
 45. Wyjazd Zespołu do Chorwacji – koncerty: Karlovac, Pletvice, Recica – 2002
 46. Wyjazd Kapeli do Niemiec – koncerty: Garching k/Monachium, Ismanning – 2002
 47. Wyjazd Zespołu do Chorwacji – koncerty: Vrbnik, Punat, Novi Vinodolski – 2003
 48. Wyjazd Zespołu na Węgry – koncert na Festiwalu w Sasd k/Pecs – 2003
 49. Wyjazd Kapeli do Niemiec – koncert w Untersteinach k/Kulmbach – 2003
 50. Koncert Kapeli w Bogatyni – Porajów/Zittau/Hradek n/Nissou - Akcesja Polski do UE – 2004
 51. Wyjazd Zespołu do Włoch – koncerty: Vaticano, Monte San Angelo – 2004
 52. Koncert Kapeli i DZR „Mali Mogilanie” w Krakowie – program ZDF Lustige Musikanten – 2004
 53. Wyjazd Zespołu do Czech – koncerty na Festiwalu Frenstatske Slavnosti – Frensztat, Rożnov – 2004
 54. Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Zespołu Regionalnego „Mogilanie” – Gaj – 2004
 55. Wyjazd Zespołu na Węgry – koncert na jubileuszu miasta Sasd k/ Pecs – 2005
 56. Dyplom laureata dla Zespołu na XIV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu – 2005
 57. Wyjazd Zespołu do Serbii – koncerty: Subotica, Palić i Chorwacji – koncerty: Duga Resa Karlovac w tym Studio TV Karlovac, Topusko, Selce – 2006
 58. Wyjazd Zespołu do Niemiec – koncert z okazji 725- lecia Untersteinach – 2006
 59. Prezentacja „Wesela Mogilańskiego” podczas Nocy Muzeów – Muzeum Etnograficzne w Krakowie – 2007
 60. Międzynarodowy Festiwal Antropologii Tańca – prezentacja „Wesela Mogilańskiego” w Krakowie – 2008
 61. Wyjazd Zespołu na Węgry – koncert na Festiwalu w Sasd k/Pecs – 2008
 62. Wyjazd Zespołu na Ukrainę – koncerty: Dolina, Lwów – 2008
 63. Koncert charytatywny Zespołu z Grzegorzem Turnauem i Zieloną Kapelą w Filharmonii Krakowskiej – 2009
 64. Wyjazd Kapeli do Niemiec – koncert na Benefisie 70 -lecia Prof. dr H-V. Ulmera – Mainz – 2009
 65. Grand prix i „Łowicki pasiak” na Festiwalu Folklorystycznym w Łowiczu – 2009
 66. Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia Zespołu Regionalnego „Mogilanie” – Libertów – 2009
 67. I miejsca dla Kapeli na koncercie „90. urodziny Władysława Pogody” w Kolbuszowej – 2010
 68. Wyjazd Zespołu do Czech – Festiwal Frenstatske Slavnosti – Frenstat, Lazni Celadna, Rożnov – 2010
 69. Koncert Zespołu w Teatrze Wielkim w Warszawie – Nagroda im. Oskara Kolberga dla Zespołu – 2010
 70. I miejsce dla Zespołu na XVI Regionalnym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Szopienicach – 2011
 71. I miejsce ex quo dla Zespołu na Konkursie „Krakowski Wianek” w Szczurowej – 2012
 72. Wyjazd Zespołu do Bułgarii – koncerty na Balkan-Folk-Festival w Kiten – 2012
 73. II miejsce dla Zespołu na Festiwalu „Pogórzańskie Gody” w Łużnej k/Gorlic – 2013
 74. II miejsce ex equo dla Zespołu na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Wsi Polskiej w Kielcach – 2013
 75. Koncert Zespołu podczas inauguracji Roku Oskara Kolberga – Przysucha k/Radomia – 2014
 76. Wyjazd Zespołu do Hiszpanii – koncerty: Getafe k/Madrytu, Samosierra – 2014
 77. Wyjazd Kapeli na Węgry na „Sasd Historia 40 FuvosFesztival” – Sasd k/Pecs – 2014
 78. Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia Zespołu Regionalnego „Mogilanie” – Buków – 2014
 79. Koncert Kapeli podczas Targów Agroturystycznych „Agrotravel” w Kielcach – 2015
 80. Wyjazd Kapeli na Węgry – koncert podczas Festiwalu „Europa-Cantat 2015” – Pecs – 2015
 81. Występ Zespołu podczas koncertu „My Małopolanie” w CKM Sokół w Nowym Sączu – 2015
 82. Koncert Kapeli w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach w ramach międzynarodowego projektu „Erasmus+” Lights on Rights dla gości z Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, Węgier i Polski – 2016
 83. Występ Zespołu podczas XIV Biesiady Karpackiej w Nowym Sączu – 2016
 84. Występy Zespołu na Światowych Dniach Młodzieży w Sieprawiu i Świątnikach Górnych – 2016
 85. Występ Zespołu z programem „Mogilańskie Dożynki” w Krakowie – 2016
 86. Występ Zespołu z programem „Comber babski” na 45.Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej – 2017
 87. Koncert Zespołu podczas 41. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej – Rynek Główny w Krakowie – 2017
 88. Wyjazd Zespołu do Austrii - koncert Zespołu i Młodzieżowej Kapeli Ludowej podczas XXVI Dni Kultury Polskiej pod hasłem „Wisła rzek królowa” w Wiedniu – 2017
 89. Koncert w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Krakowie podczas Międzynarodowej Konferencji Koordynatorek Krajowych Ruchu „Matki w Modlitwie” – 2017
 90. Koncert Zespołu „Mogilanie” i Zespołu KUD Mihovljan z Chorwacji – Mogilany – 2018
 91. II miejsce dla Zespołu na X Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „ Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – 2018
 92. Koncert Zespołu podczas Święta Konstytucji 3 Maja w Skawinie – 2018
 93. Koncert Zespołu na Wojewódzkich Dożynkach w Radziszowie – 2018
 94. Udział członków Zespołu wraz z Młodzieżową Kapelą Ludową w widowisku „ Uwidzeni - uwiedzeni, bo ludzie po wsi gadają…” podczas IV Kongresu Kultury Regionów - w MCK Sokół w Nowym Sączu – 2018
 95. I miejsce dla kobiecej grupy śpiewaczej i II miejsce dla męskiej grupy śpiewaczej na VIII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach – 2018
 96. Koncert Zespołu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości – Mogilany – 2019
 97. II miejsce dla kobiecej grupy śpiewaczej na XI Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – 2019
 98. Wyjazd Zespołu z Młodzieżową Kapelą do Ohrid w Macedonii na Międzynarodowy Festiwal „Kostoski” – 2019
 99. II miejsce dla kobiecej grupy śpiewaczej na IX Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2019” w Głogowie Małopolskim – 2019
 100. Koncerty: Galowy i Jubileuszowy z okazji 35-lecia Zespołu Regionalnego „Mogilanie” – Mogilany – 2019
 101. Promocja Zespołu w programie TVP „Głos Regionów” i Kronice Krakowskiej – 2019
 102. Koncert Kapeli Ludowej Mogilanie na Zamku Królewskim w Warszawie – Nagroda im.Oskara Kolberga dla Kapeli – 2020
 103. I miejsce dla kobiecej grupy śpiewaczej w 38. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK w Szczurowej oraz nominacja do udziału w SABAŁOWYCH BAJANIACH w Bukowinie Tatrzańskiej – 2021
 104. III miejsce dla Adriana Bujasa w kategorii instrumentalista (heligonka) w 38. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK w Szczurowej – 2021
 105. Koncert Zespołu poświęcony Janinie Kalicińskiej pn. „Dziękujemy Ci Janeczko” na 29. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu – 2021
 106. Koncert Kapeli na „Cultural Heritage” – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 2021
 107. II miejsce dla kobiecej grupy śpiewaczej w XI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach – 2021
 108. Koncert Kapeli dla uchodźców Ukraińskich „Christos woskresie!” w Mogilanach – 2022
 109. Koncert Zespołu na 25. Święcie Zabawki Ludowej w Stryszawie – 2022
 110. I miejsce i SPINKA KRAKOWSKA dla Łukasza Grochali w kategorii gawędziarz w 2. Przeglądzie Folklorystycznym im. Janiny Kalicińskiej SPINKA KRAKOWSKA w Mogilanach – 2022
 111. Gościnny występ Zespołu na Koncercie Jubileuszowym Zespołu Regionalnego SOLNY GOŚCINIEC w Wieliczce – 2022
 112. Wyróżnienie dla Adriana Bujasa w 5. Konkursie Heligonistów Województwa Małopolskiego im. Aleksandry Szurmiak – Boguckiej w Mordarce – 2022
 113. II miejsce dla Zespołu w 13. Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI w Dąbrowie Górniczej – program COMBER BABSKI – 2023
 114. I miejsce i SPINKA KRAKOWSKA dla Zespołu w 3. Przeglądzie Folklorystycznym im. Janiny Kalicińskiej SPINKA KRAKOWSKA w Mogilanach – 2023
 115. II miejsce dla kobiecej grupy śpiewaczej w 3. Przeglądzie Folklorystycznym im. Janiny Kalicińskiej SPINKA KRAKOWSKA w Mogilanach wraz z nominacją do udziału w 57. SABAŁOWYCH BAJANIACH w Bukowinie Tatrzańskiej
 116. II miejsce dla Młodzieżowej Kapeli Ludowej w 3. Przeglądzie Folklorystycznym im. Janiny Kalicińskiej SPINKA KRAKOWSKA w Mogilanach – 2023
 117. Występ Kapeli na 60. zlocie caravaningowym EUROPA RALLY – Kraków 2023
 118. Występ Zespołu – NOC TAŃCA w Krakowie – program karczma z COMBREM BABSKIM i warsztaty z krakowiaka na Placu Szczepańskim – Kraków 2023
 119. Występ Zespołu – WIANKI NAD WISŁĄ – Podzamcze w Warszawie – 2023
 120. I miejsce oraz Duża Spinka Góralska dla kobiecej grupy śpiewaczej na 57. SABAŁOWYCH BAJANIACH w Bukowinie Tatrzańskiej – 2023
 121. Występ Zespołu – ARCHIPELAG POLSKOŚCI – Warszawa 2023"NAJ" - Zespołu Regionalnego i Kapeli "M O G I L A N I E"

NAJ - DALEJ: Koncert Zespołu Regionalnego „Mogilanie” w Samosierra – Hiszpania
NAJ - NIŻEJ: koncerty Zespołu i Kapeli w Kopalni Soli w Wieliczce – 150 m pod ziemią
NAJ - WYŻEJ: koncert Kapeli na dachu Hotelu Forum w Krakowie
NAJ - DŁUŻEJ: 2 x 12 godz. grała Kapela przy Hotelu Forum w Krakowie – Światowy Zjazd Myśliwych
NAJ - WCZEŚNIEJSZY KONCERT : o godz. 7:30 koncert kolęd na mszy św. w Głogoczowie
NAJ - RÓŻNORODNIEJSZA PUBLICZNOŚĆ: tzw. mapa świata podczas koncertów Kapeli
           na EXPO–2000 w Hannoverze
NAJ - BARDZIEJ POLITYCZNY KROK: Wizyta Kapeli w NATO – Bruksela
NAJ - BARDZIEJ NIESPODZIEWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE: nagranie dla TV Polonia filmu "Jesień w Mogilanach"
NAJ - BARDZIEJ PROMOCYJNE KONCERTY: koncerty na „Salon des Vacances” w Brukseli
NAJ - CZĘŚCIEJ odwiedzany kraj: Niemcy
NAJ - LICZNIEJSZA WIDOWNIA: Watykan – audiencja generalna u Jana Pawła II, koncert
           przed Bazyliką Św. Piotra – ok. 30 tys. publiczności – 2004
NAJ - MŁODSZA WYKONAWCZYNI KONCERTU: 5 i pół miesięczna Gabrysia Słomka
            – córeczka członkini Zespołu – Ady, która wzięła udział w widowisku, prezentowanym
           przez Zespół z okazji jubileuszu 25-lecia ZR „Mogilanie”
NAJ - WIĘCEJ NAGRAŃ: Kazimierz Dolny n/Wisłą TVP, PR W-wa, PR Lublin – 1996
NAJ - WIĘKSZA SYMPATIA WIDOWNI: decyzją widowni Kapela oraz 2 pary taneczne zdobyli
           I miejsce i tytuł „Najsympatyczniejsi” – Toruń 1999
NAJ - WIĘKSZY SPOTKANY VIP: Jan Paweł II ( audiencja generalna 12.05.2004 )
NAJ - WIĘKSZY ZASIĘG PRASOWY: zdjęcie Kapeli w gazecie polonijnej Express Wieczorny
           (1995) – USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia
NAJ - WIĘKSZY ZASIĘG MEDIALNY: kilkakrotna emisja w TVP i TV Polonia „Biesiady Weselnej”
           z Węgrowa (1997) , video clip „Czerwone Korale” Zespołu Brathanki z udziałem Kapeli
          i ZR Mogilanie, wielokrotna emisja w TVP filmu „Jesień w Mogilanach”
NAJ - WIĘKSZY SUKCES: 2 krotne zdobycie grand prix (w ciągu 2 dni) Węgrów i Kielce (1997),
           grand prix – Stalowa Wola - 2001, grand prix – Łowicz - 2009,
Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dla Kapeli Ludowej Mogilanie
            - koncert na Zamku Królewskim w Warszawie – 2020.

Odznaczenia i wyróżnienia

Nagroda Wojewody Krakowskiego dla Kierownika Zespołu Kazimierza Królika – 1999

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” – przyznana Zespołowi Regionalnemu "Mogilanie" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2010

Wyróżnienie im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski – 2014

Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla kierownika artystycznego Zespołu Marka Harbaczewskiego – 2017

Nagroda Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięci w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla członka Kapeli Kazimierza Królika – 2017

Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla kierownika Młodzieżowej Kapeli Daniela Küblera – 2019

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2019

Nagroda Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” - w podziękowaniu za szczególny wkład w rozwój, promocję i zachowanie tradycji kultury Małopolski – 2019

II Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski – 2019

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” – przyznana Kapeli Ludowej "Mogilanie" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2020

Kontakt z nami

Zespół Regionalny "Mogilanie"
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
ul. Grodzka 1
32 - 031 Mogilany
tel. 12 270 16 12

Kadra pracująca z Zespołem

Marek Harbaczewski
kierownik artystyczny
instruktor tańca, współautor programów artystycznych


Elżbieta Król - Dryja
instruktor śpiewu

Adam Królik
kierownik Kapeli Ludowej "Mogilanie"

Daniel Kübler
kierownik Młodzieżowej Kapeli Ludowej „ Mogilanie"
instruktor grup śpiewaczych