Zajęcia taneczne

Instruktor: Karol Bronowski
 

Zajęcia dla dzieci, w dużej mierze skierowane na prawidłowy rozwój fizyczny, otwierające na interpretację ruchową i umiejętność słuchania muzyki. Zajęcia mają na celu opanowanie podstawowych kroków
i figur w tańcach i zabawach, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka, poprawę wydolności układu krążenia i oddychania.

 
 
Zapraszamy dzieci od 6 lat
Zajęcia grupowe
4 x w miesiącu po 45 minut
Opłata: 40 zł miesięcznie