Wolna od 105 lat!!! Uroczystości w Mogilanach

11 listopada – Dzień Odzyskania Niepodległości – jest szczególnym dniem w kalendarzu każdego Polaka. W Mogilanach, w 105 rocznicę tego wydarzenia działo się znaczni więcej niż zwykle. Gminne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła oraz złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie poświęcono nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mogilany. Przecięto również wstęgę, otwierając nowy mogilański rynek. Było to zwieńczenie remontu i przebudowy miejsca, które w nowym założeniu ma służyć rekreacji i wypoczynkowi wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Mogilany. Rynek po rekompozycji zyskał zupełnie nowy wygląd, w tym między innymi fontannę. Fontannę, którą w pełnej krasie będzie można oglądać w sezonie letnim. Pokazom tym będzie towarzyszyć muzyka i światło.

Pamiątką 11 listopada 2023 roku przygotowaną dla kolejnych pokoleń mieszkańców gminy Mogilany jest kapsuła czasu, którą oficjalnie skompletowano, zamknięto i umieszczono w płycie rynku w Mogilanach, właśnie w 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przyszli mieszkańcy Mogilan, dokładnie za 50 lat – w 2073 roku – otworzą kapsułę i przeczytają list skierowany do nich – napisany przez Sołtysa Mogilan Pana Mateusza Pasztę i zobaczą na zdjęciach nas – dzisiejszych mieszkańców Mogilan, oraz to wszystko, co zostało oprócz zdjęć umieszczone w jej wnętrzu.

Przez cały czas, od zakończenia Mszy, wszystkim wydarzeniom, pomimo rzęsistego deszczu towarzyszyła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani. Oni też przeprowadzili wszystkich uczestników do sali narad Urzędu Gminy Mogilany.

Tam, drugą część obchodów 11 listopada rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego, a po oficjalnych powitaniach „Roty”. Rotę zaśpiewali wszyscy zgromadzeni wraz z chórem „Mogilanum”. Chór pod dyrekcją pana Marka Litwy wykonał jeszcze 2 pieśni: „Przybyli ułani pod okienko” i „Moja Ojczyzna”. Następnie uczniowie ze szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Lusinie zaprezentowali ciekawy program zatytułowany „Pod Białym Orłem”. Uczniów przygotowały nauczycielki panie: Joanna Klaś i pani Agnieszka Gros. W tym miejscu należą się wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy włączyli się w program artystyczny całości obchodów!

W imieniu gospodarza uroczystości Wójta Gminy Mogilany Pana Piotra Piotrowskiego i organizatora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy współtworzyli przebieg uroczystości:
• Proboszczowi – księdzu Józefowi Milanowi i księżom koncelebransom za Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i wygłoszenie Słowa Bożego oraz poświęcenie wozu strażackiego i nowego rynku w Mogilanach,
• Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani pod dyrekcją Pana Jacka Włodarczyka za uświetnienie uroczystości,
• dyrekcji, pedagogom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie za przygotowanie programu artystycznego,
• chórowi „Mogilanum” pod dyrekcją Pana Marka Litwy za wykonanie utworów patriotycznych,
• Zespołowi Regionalnemu „Mogilanie”, który udziałem w strojach krakowskich uświetnił wszystkie wydarzenia tego wieczoru,
• pocztom sztandarowym jednostek OSP i szkół z terenu gminy Mogilany za udział w tak ważnych uroczystościach,
• druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilanach za zabezpieczenie przebiegu uroczystości,
• wszystkim, którzy włączyli się w pozostawienie świadectwa dzisiejszych dni kolejnym pokoleniom w kapsule czasu oraz pomysłodawcy tej inicjatywy radnemu i równocześnie Sołtysowi Mogilan Panu Mateuszowi Paszcie;
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i zaproszonym gościom za udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.