ZŁOTY RÓG TURONIA

PLAKAT

PROTOKÓŁ

Protokół z posiedzenia jury
dotyczącego rozstrzygnięcia XIII Gminnego Przeglądu
Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA”Konkurs adresowany był do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Mogilany, a jego celem jest kontynuowanie tradycji ludowych, kultywowanie i zachowanie zwyczajów i obrzędów ściśle związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kultywowaniu tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych.

W dniu 16 stycznia 2017 roku, jury w składzie:
1. Marek Harbaczewski – instruktor choreograf ZR „Mogilanie”
2. Daniel Kubler – instruktor, kierownik kapeli DZR „Mali Mogilanie”
obejrzało 5 programów konkursowych w kategorii „widowisko bożonarodzeniowe” i przyznało nagrody.

I miejsce – Złoty Róg Turonia
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie za widowisko bożonarodzeniowe pt. „Niesforna klasa”

II miejsce – Srebrny Róg Turonia
Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach za widowisko bożonarodzeniowe pt. „O pastuszku, co się spóźnił do Betlejem”

Wyróżnienie
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie za widowisko bożonarodzeniowe pt. „Betlejemska dobranocka”

Wyróżnienie
Przedszkole Samorządowe w Mogilanach ISKIERKA z Oddziałem w Libertowie za widowisko bożonarodzeniowe „Do Betlejem”

Wyróżnienie
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie za widowisko bożonarodzeniowe pt. „Jasełka”

Serdecznie gratulujemy laureatom. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w przeglądzie, a nauczycielom i opiekunom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie programu. W kolejnych edycjach Jury widzi potrzebę omówienia prezentowanych programów z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie grup.

Przedstawicieli nagrodzonych grup serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

GALERIA