Anioły - wystawa prac uczestników zajęć pracowni plastycznejAnioły powstały na warsztatach plastycznych w pracowni prowadzonej przez Panią Ewę Gadnicką Włodarczyk- instruktora plastyki. Prezentowane prace są formami przestrzennymi wykonanymi w systemie pracy zespołowej, pokazujące możliwości w realizacji wspólnie wybranych rozwiązań zarówno kolorystycznych jak i kompozycyjnych oraz ornamentyki. Inspiracją do powstania barwnych ulotnych i pięknych aniołów stały się dla uczestników zajęć anioły z ornamentyką romańską, bizantyjską oraz włoskiego renesansu. Sięgając do tych bogatych zasobów wiedzy i spuścizny mogły zaistnieć i urzec nas barwne, anielskie chóry wykreowane dziecięcą wyobraźnią.

Wystawa czynna od 13.01 do 10.02.2015 Galeria GOK-u.