Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach

Zbiory z księgozbioru podręcznego udostępniane są czytelnikom na miejscu. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, który daje możliwość samodzielnego wyboru literatury.

W godzinach otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach dostępny jest Internet. Wydruk z komputera jest odpłatny.

Usługi kserograficzne: Biblioteka umożliwia czytelnikom wykonanie kserokopii materiałów bibliotecznych w formacie A4 i A3 wg cennika dostępnego w Bibliotece.

Działalność GBP w Mogilanach służy rozwijaniu, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w regionie.

Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, a także udostępnianie zbiorów na miejscu oraz na zewnątrz. Dodatkowo pełnieni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mogilany kilka razy w roku uczestniczą w lekcjach bibliotecznych, przygotowanych przez pracownika GBP.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelniczym w naszej Bibliotece, chcieliśmy Państwu zaproponować tworzenie wspólnie z nami księgozbioru. W miarę możliwości finansowych, będziemy rozważać zakupienie nadesłanych przez Państwa pozycji książkowych. Propozycję tytułów, które chcieliby Państwo przeczytać, proszę nadsyłać drogą e-mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koło Przyjaciół Biblioteki

Pierwsze spotkanie klubowiczów odbyło się 14 lutego 2006 roku. Od tego czasu cyklicznie raz na kwartał w pomieszczeniach biblioteki organizowane są spotkania, podczas których dyskutuje się na tematy związane z literaturą i sztuką oraz odnoszące się do życia codziennego. Członkowie KPB uczestniczą również w inicjatywach kulturalnych (wystawach, spektaklach teatralnych, widowiskach, koncertach).