Filia w Konarach

Historia biblioteki w Konarach związana jest nierozerwalnie z historią państwa i zmianami zachodzącymi w całym kraju, gminie, środowisku.

W 1955 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki, powołano Biblioteki Gromadzkie. W tym roku powstała rownież Gromadzka Biblioteka Publiczna w Konarach, połączona z punktem bibliotecznym we Włosani i w Lusinie. Jej siedziba mieściła się w miejscowym dworku modrzewiowym, a stan księgozbioru liczył 778 egzemplarzy.

W latach 70. miała miejsce reforma administracyjna kraju, w wyniku której powstała sieć bibliotek gminnych. Od tej pory Biblioteka w Konarach stała się Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach.

Od 1985 roku Filia GBP w Konarach mieściła się w prywatnym domu Pana Jana Szczurka. W późniejszych latach filia biblioteczna kilkakrotnie zmieniała swą lokalizację. W 1992 roku groziła jej całkowita likwidacja, lecz wspólnym wysiłkiem mieszkańców i radnych z Konar wynajęto od parafii rzymsko-katolickiej lokal, mieszczący się w punkcie katechetycznym przy dworku modrzewiowym.

W ciągu tych kilkudziesięciu lat istnienia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Konarach pracowali w niej: Maria Konanow, Klementyna Bicz, Jan Szczurek i Grażyna Kuc.

Od 2004 roku siedziba Filii mieści się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach. Stan księgozbioru wynosi obecnie 5479 woluminów. Ze zbiorów Biblioteki korzystają głównie uczniowie i nauczyciele SP w Konarach oraz mieszkańcy wsi.