"Oblicza kobiet" - Witold Kubicha

Wystawa prac Witolda Kubichy

WITOLD KUBICHA„Oblicza Kobiet”

Męska fascynacja kobiecą urodą jest oczywista.
Moja artystyczna fascynacja secesją i skłonność do miękkiej, wijącej się linii rysunku, asymetrycznej kompozycji i płaskich plam koloru pomaga mi tworzyć obrazy, w których kobiece oblicza, falujące włosy i miękkie kontury ciał stają się pretekstem do budowania malarskiego świata wartości odwołujących się do starożytnej triady Prawdy, Dobra i Piękna.

Rysunek „Zofia – Przemijanie” jest na tej wystawie bardzo spokojnym obrazem vanitas, którego umieszczenie wydawało mi się szczególnie właściwe, biorąc pod uwagę datę wernisażu (50.03.2014 - Środa Popielcowa).

Witold Kubicha