X Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi

Zespół Regionalny „Mogilanie”, Kapela ZR „Mogilanie” i Kapela Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie” wzięli udział w jubileuszowym X Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym - Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej.

Celem festiwalu jest ochrona dziedzictwa kultury ludowej, kultywowanie i propagowanie jej bogactwa, konfrontacja i ocena dokonań artystycznych amatorskich grup folklorystycznych z różnych regionów, a także wymiana doświadczeń artystycznych. Festiwal miał charakter konkursu. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 26 grup dziecięcych i 50 grup dorosłych jury w składzie: Marek Piotrowski- przewodniczący, etnomuzykolog, Wiesława Hazuko- choreograf, Zofia Marcinek- choreograf, Adam Pastuch- dyrektor RIK w Katowicach postanowiło przyznać nagrody w kategorii :
Zespół Taneczny Autentyczny - II miejsce – Zespół Regionalny „Mogilanie”,
Kapela Ludowa - III miejsce - Kapela Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie”.
Cieszymy się i gratulujemy!

fot. Pałac Kultury Zagłębia (M.Wesołowski)