Małopolska Szkoła Tradycji

W dniu 29 września br. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach Pani Martyna Strączek podpisała z Dyrektorem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Panem Antonim Malczakiem porozumienie w sprawie współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzeniu działań projektu pn. „Małopolska Szkoła Tradycji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach realizacji projektu Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązało się sfinansować i przeprowadzić działania związane z organizacją i realizacją Matecznika Tradycji – Warsztatów Muzykowania Ludowego i Warsztatów Tańca Ludowego polegające na :
• zatrudnieniu i zapewnieniu wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych,
• zatrudnieniu i zapewnieniu wynagrodzenia instruktora oraz akompaniatora prowadzących zajęcia tańca ludowego,
• współorganizacji corocznych otwartych konsultacji muzycznych i tanecznych podsumowujących działalność warsztatów w danym roku szkolnym – zaproszenie i opłacenie konsultantów, zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników konsultacji,
• przygotowaniu projektu graficznego i druk plakatów i ulotek informujących o naborach uczestników do udziału w warsztatach oraz otwartych konsultacjach muzycznych i tanecznych,
• przygotowaniu projektu graficznego i druk dyplomów dla uczestników zajęć na zakończenie poszczególnych etapów edukacji.

W ramach realizacji projektu Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zobowiązał się do wykonania czynności związanych z organizacją i realizacją Warsztatów Muzykowania Ludowego i Warsztatów Tańca Ludowego polegających na :
• zapewnieniu sal do prowadzenia zajęć muzycznych i tanecznych,
• przeprowadzenie naboru uczestników warsztatów,
• zapewnienia nadzoru logistycznego przeprowadzanych zajęć,
• zapewnienie sal/miejsc, obsługi organizacyjnej i logistycznej do przeprowadzenia corocznych otwartych konsultacji podsumowujących działalność warsztatów w danym roku szkolnym,
• umieszczenie na budynku tablicy informującej o prowadzeniu warsztatów w ramach projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja działań w ramach projektu odbędzie się w okresie od 1 października 2017 r. do 31 marca 2020 r. w Mogilanach.fot. MCK "SOKÓŁ"