Wystawy w galerii Gminnego Ośrodka Kultury

W październiku wraz z rozpoczęciem zajęć otworzyliśmy wystawę prac uczestników pracowni plastycznej GOK-u. Można było obejrzeć prace dzieci, które uczestniczyły na zajęcia w ubiegłym roku kulturalno – oświatowym. Wystawa prezentowała szeroko i różnorodnie możliwości jakie dają techniki malarskie i rysunkowe, które w swoisty sposób ubogaciła dziecięca wyobraźnia. Rozpoczynające sie kolejne zajęcia mają na celu nie tylko tę dziecięcą wyobraźnię rozbudzić ale i zachęcić do uważnego dostrzegania piękna i na tej bazie inspirowania się otaczającym nas światem.

GOK Mogilany

(zdjęcia: Wystawa dzieci, fot. GOK Mogilany)

Natomiast w listopadzie można było oglądać wystawę malarstwa akwarelowego autorstwa pani Ewy Gadnickiej – Włodarczyk – instruktorki pracowni plastycznej GOK-u, absolwentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, członka Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Swoje prace prezentuje na wystawach w kraju i za granicą, jest uczestnikiem międzynarodowych plenerów malarskich.

GOK Mogilany