Zapraszamy na koncert Mateusza Mijala

Po koncercie nastąpi uroczyste zakończenie Gminnych Dni Seniora, których organizatorem jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany. Przypomnijmy, że Gminne Dni Seniora są realizowane przy wsparciu finansowym: Gminy Mogilany i Województwa Małopolskiego oraz Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa w ramach patronatu Skarby Blisko Krakowa.

Partnerami wszystkich wydarzeń są: Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, Klub Senior + w Mogilanach i Stowarzyszenie MANKO.

Deklaracja dostępności – czytaj więcej https://tiny.pl/w7fc6