Nagrody czekają! - konkurs "Palma wielkanocna"

GOK w Mogilanach zaprasza po odbiór prac pokonkursowych, dyplomów i nagród rzeczowych w dniach od 4 do 8 kwietnia 2022 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. Zgodnie z Regulaminem pozostawione prace po dniu 8 kwietnia 2022 r. przechodzą na własność Organizatora.