SPINKA KRAKOWSKA

Szanowni Państwo, w maju bieżącego roku Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach po raz drugi będzie organizował SPINKĘ KRAKOWSKĄ – przegląd folklorystyczny im. Janiny Kalicińskiej.

Biorąc pod uwagę pozytywny oddźwięk po pierwszej edycji oraz zainteresowanie samym przeglądem postanowiliśmy kontynuować organizację tego wydarzenia. Wiąże się to z kilkoma zmianami.

Po pierwsze: termin – w tym roku SPINKA KRAKOWSKA będzie przeglądem dwudniowym i odbędzie się 30 kwietnia i 1 maja.

Po drugie: współorganizatorzy i partnerzy – do drugiej edycji swój wkład merytoryczny zadeklarowało Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu a partnerem w organizacji naszego wydarzenia zostało Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Po trzecie: nasz przegląd wpisany został w kalendarz wydarzeń folklorystycznych Małopolski. W związku z tym dla zespołów, kapel ludowych, instrumentalistów, grup śpiewaczych, śpiewaków z regionu Krakowiaków Zachodnich udział w przeglądzie w Mogilanach będzie okazją do zdobycia nominacji do udziału w KRAKOWSKIM WIANKU organizowanym w Szczurowej – a tym samym pierwszym etapem na drodze do udziału w konkursie w Kazimierzu Dolnym. Zespoły i wykonawcy w kategoriach dziecięcych na naszej SPINCE będą mogli otrzymać nominację do udziału w KRAKOWIACZKU organizowanym w Łoniowej. Po czwarte: regulamin i karty zgłoszeń uległy drobnym modyfikacjom i dostępne będą na naszej stronie w marcu. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 23 kwietnia br.

A to co pozostaje niezmienne to to, że patronem przeglądu jest Pani Janka Kalicińska, że na laureatów czekają statuetki - SPINKI KRAKOWSKIE - dyplomy i nagrody, że odbędzie się jarmark tradycji. Liczymy również na to, że znowu będziemy mogli spotkać się w Mogilanach, i że coraz więcej osób będzie chciało brać udział w tym naszym święcie folkloru.

Zapraszamy do Mogilan w maju!