Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych

W sobotę 18 grudnia br. w Krzeszowicach odbył się XII Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego. Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Nasza grupa śpiewacza „Mogilanki” w składzie: Emilia Leśniewska, Sabina Front, Renata Radoń, Ewa Marczykiewicz, Małgorzata Budek, Katarzyna Radoń i Iwona Piszczek wyśpiewały II miejsce otrzymując dyplom, statuetkę Anioła oraz nagrodę finansową.

Gratulujemy!