Spotkanie ze słowem Jana Pawła II

W niedzielę 24 października br. w ramach „Spotkania ze słowem Jana Pawła II” mogliśmy obejrzeć sztukę na podstawie dramatu Karola Wojtyły - „Brat naszego Boga” zrealizowaną w formie filmu. W aktorów i to z dużym powodzeniem wcielili się członkowie Zespołu Regionalnego „Mogilanie”. Scenariusz przygotowała Renata Radoń, całość wyreżyserował aktor Teatru KTO - Michał Orzyłowski.

Dramat „ Brat naszego Boga” przedstawia losy polskiego powstańca, malarza i zakonnika św. brata Alberta – Adama Chmielowskiego. To rozważania nad sztuką, miłosierdziem i rewolucją, ukazujące istnienie dwóch powołań w jednym człowieku. Karol Wojtyła pisał swój dramat, tuż po zakończeniu wojny kiedy był już księdzem. Główny bohater odczuwa powołanie do sztuki i do niesienia pomocy potrzebującym. Wywołuje to w nim niemal rozdarcie wewnętrzne. Adam Chmielowski - malarz, porzuca sztukę i doczesne dobra i w obrazie, który sam namalował Ecce homo - w twarzy cierpiącego Chrystusa odnajduje miłosierdzie i odpowiedzialność za ubogich. Postanawia wraz z nimi wieść życie żebracze. Przemienia się w Brata Alberta i zakłada zakonne Zgromadzenie Braci Albertynów.

Karol Wojtyła od najmłodszych lat widział w Adamie Chmielowskim wzór do naśladowania. Obaj w młodości fascynowali się sztuką, obaj również wybrali służbę Bogu. Musieli wybrać między jednym powołaniem a drugim. Jan Paweł II w książce „Dar i Tajemnica” o Bracie Albercie pisał: „Dla mnie jego postać miała znaczenie decydujące, ponieważ w okresie mojego własnego odchodzenia od sztuki, od literatury i od teatru, znalazłem w nim szczególnie duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powołania”. Jako Jan Paweł II kanonizował Brata Alberta 12 listopada 1989 roku.

Zapraszamy na projekcję filmu „Brat naszego Boga” na kanale You Tube.