Dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach już po raz kolejny otrzymał dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50 % więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów (16,68 %). Przypomnijmy, że w 2020 r. otrzymaliśmy 35.000 zł na zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, natomiast w bieżącym roku 56.000 zł na organizację Przeglądu Folklorystycznego im. Janiny Kalicińskiej. Projekt zakłada organizację przeglądu konkursowego: zespołów folklorystycznych, kapel ludowych, instrumentalistów, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, gawędziarzy, par tanecznych oraz mistrzów i ich uczniów. Będzie obejmował trzy kategorie wiekowe: grupy dziecięce, młodzieżowe i dorosłych. Oceny prezentowanych utworów dokona jury złożone ze specjalistów w dziedzinie etnografii, etnomuzykologii, tańca ludowego i dialektologii. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a wyłonieni laureaci nagrody finansowe i statuetki.

Równolegle z przeglądem odbędzie się wystawa (ekspozycja) okolicznościowa poświęcona patronce przeglądu Janinie Kalicińskiej, wybitnej etnochoreograf, która całe swoje zawodowe życie poświęciła na pracę z zespołami folklorystycznymi i propagowanie kultury tradycyjnej ziemi krakowskiej. Działanie będzie składało się z kilku elementów składowych. Oprócz przeglądu odbędą się warsztaty muzyczne mające przybliżyć zagadnienie działania i funkcji instrumentów pasterskich oraz tych, które znamy z tradycyjnych składów dawnych kapel/muzyk. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak są one zbudowane i w jaki sposób jest wydobywany dźwięk. Uczestnicy w miarę własnych możliwości będą mogli pod okiem instruktora przygotować prosty instrument muzyczny (typu piszczałka, gwizdek). Dla wszystkich dzieci będzie zorganizowany blok zabaw nawiązujący do tradycyjnych zabaw regionalnych. Zostanie zorganizowany także jarmark tradycyjnego rzemiosła na który zaproszeni zostaną lokalni twórcy ludowi. Przed ogłoszeniem wyników dla wszystkich uczestników przeglądu i publiczności zostanie zorganizowana zabawa taneczna przy tradycyjnych kapelach ludowych połączona z warsztatami tańców z regionu krakowskiego (krakowiak, chodzony, polki itp.). Głównym celem projektu jest ochrona tradycji i wartości folkloru regionu etnograficznego krakowiaków zachodnich oraz konfrontacja dorobku artystycznego nieprofesjonalnych twórców. Projekt wpisuje się w trend wciąż rosnącego zainteresowania folklorem i tradycjami naszych przodków. Zapewni ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowiaków, promując jednocześnie wieś i jej bogactwo kulturowe.

Termin organizacji przeglądu planuje się 25 września 2021 r. na terenie mogilańskiego parku.