Konkurs plastyczny „Portret Rodzinny- Portret Bliskiej mi Osoby”

W lutym 2020 r. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” - Klub Kultury „Chełm”, zorganizował konkurs plastyczny pn. „Portret Rodzinny- Portret Bliskiej mi Osoby”. Celem konkursu było: wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych, kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę bliskich osób w wychowaniu dzieci, kształtowanie poczucia estetyki, pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka.

Na konkurs zostało nadesłanych 115 prac z 20 jednostek kulturalnych. Wśród nagrodzonych w kategorii 5-7 lat – III miejsce zdobyła Maja Winiarz. Maja uczestniczy w zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w pracowni Pani Ewy Gadnickiej- Włodarczyk.

Gratulujemy!!

Ponadto z radością informujemy że oprócz pracy Mai do wystawy zaklasyfikowały się prace 7 osób z pracowni plastycznej GOK-u: Dorota Kucińska, Magdalena Kotula, Natalia Burda, Amelia Kosecka, Hanna Rączka i Julia Zmysłowska.

Prace można oglądać do 29 lutego br. w Klubie Kultury „Chełm”- Kraków, ul. Chełmska 16