Wokaliści w Kalwarii Zebrzydowskiej

Konkurs Kolęd i Pastorałek w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej rozstrzygnięty.
Spośród czterystu wykonawców w różnych kategoriach nasi wokaliści wypadli bardzo dobrze. I tak:
w kategorii klasy I – III - grupowo: II miejsce duet „MAJATI” (Maja Klaś, Antek Sroka),
w kategorii klasy IV-VI - indywidualnie: wyróżnienie – Aleksandra Hachlica,
w kategorii klasy VII-VIII- indywidualnie : I miejsce – Magdalena Kumala.
Wykonawców przygotowała Pani Małgorzata Strzebońska-Sroka.