Sukcesy instrumentalistów- grudzień 2019 r.

7 grudnia w Mordarce koło Limanowej odbył się 2 Konkurs Heligonistów Województwa Małopolskiego, organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Heligonki pod Kickami oraz Zespół Regionalny Spod Kicek. W konkursie wzięli udział przedstawiciele powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, suskiego, brzeskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, wielickiego, oraz krakowskiego. Na przeglądzie zaprezentowali swoje umiejętności członkowie Młodzieżowej Kapeli ZR Mogilanie: Adrian Bujas, który zajął III miejsce w kategorii młodzieżowej oraz Tomasz Kowalski- w kategorii- dorośli, otrzymał wyróżnienie.

Heligonistów przygotował Pan Daniel Kubler.