Dożynki Wojewódzkie w Radziszowie.

26 sierpnia 2018 roku w ogrodach parafialnych w Radziszowie odbyły się XX Dożynki Województwa Małopolskiego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Pawła Kolasy. Na zaproszenie organizatora Zespół Regionalny „Mogilanie” wraz z Kapelą wystąpił na scenie ze swoim widowiskiem dożynkowym. Widowisko pokazuje zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej w szczególności właśnie Mogilan i najbliższej okolicy. Dożynki to czas na chwilę oddechu i zabawy po wytężonej pracy w polu i udanych żniwach. Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, a Pani Emilii Szafrańskiej za wykonanie elementów dekoracyjnych do widowiska w tym wieńca dożynkowego.