Wystawa malarstwa - Zofia Dubiel
ZOFIA DUBIELurodzona w Krakowie – Bronowiczach. Z wykształcenia biolog. Przez piętnaście lat pracowała w Rabce, w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera jako nauczyciel biologii i chemii. Od 40 lat mieszka znów w Krakowie.
Jest członkiem Bronowickiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie. Należy do grupy twórczej "Amarant", nad którą opiekę artystyczną sprawował znany krakowski malarz ś. p. Kazimierz Machowina.
Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
Zofia DubielZ urodzenia malarka, z wykształcenia biolog
Chcemy patrzeć i patrzeć na świat malowany przez Zofię. Kwiaty, drzewa pełne pszczół i zwierzęta wypełniają obraz słońcem i muzyką a Madonny w ciszy zapraszają na modlitwę.
To wszystko jest pokazane dobitnie malarskim językiem. Jest jeszcze w obrazach Zofii Dubiel obok radości tworzenia przesłanie piękna i prawdy. Artystka wie, że tak trzeba.

Kazimierz MachowinaZofia Dubiel – z pochodzenia krakowianka, z wykształcenia biolog, z zamiłowania artystka uprawiająca malarstwo olejne i pastelowe.
Jej malarstwo to połączenie bystrego oka i znajomości przedmiotu z wrażliwością na piękno oraz talentem do widzenia świata w pełnej gamie kolorów, co sprawia, że obrazy wychodzące spod jej pędzla pełne są nie tylko autentyzmu, lecz i harmonii w zakresie barw czy kompozycji. Malowane lekką ręką, prowadzą w rejony natury, wydobywając jej uroki uchwycone w momencie jakby pewnego zawieszenia w czasie. Tę ulotność podkreśla jeszcze stosowana przez Zofię technika malarska, porównywalna ze sztuką impresjonistów – zwiewna, barwna i pełna światła, bardzo dobrze oddająca klimat przeniesionych na płótno obrazów, a także wyczuwalna wprost pasja, radość tworzenia i pragnienie, by nadać rzeczywistości wymiar, jaki czasem tak trudno zauważyć na co dzień.

Radomiła Birkenmajer-Walczy