Kalendarium

2016 r.

TRADYCJA ŚPIEWU PASYJNEGO W MOGILAŃSKIM KOŚCIELE

Już od roku 1959 w mogilańskim kościele, nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy, kolejne pokolenia chórzystów przedstawiają Ewangelię poprzez śpiew chóralny. Tym samym Chór Mogilanum wpisuje się w wielowiekową tradycję odtwarzania historii męki i śmierci Jezusa Chrystusa w postaci jednogłosowego śpiewu opartego na bazie chorału gregoriańskiego.

Muzyka na Wielki Post jest prawie tak stara jak chrześcijaństwo. Na podstawie najstarszych zachowanych zapisków, już w IV w. muzyka towarzyszyła nabożeństwom Wielkiego Tygodnia. Pasja była początkowo czytana, dopiero w X w. zaczęto ją śpiewać, a raczej śpiewnie recytować. Wykonywał ją jeden śpiewak (diakon). Podział na trzech kapłanów-lektorów, odtwarzających rolę Chrystusa, Ewangelisty i Tłumu, nastąpił około XIIIw.

Każdej z ról przypisano odpowiednią wysokość głosu. Niskim głosem śpiewano słowa Chrystusa, co miało uwydatniać spokój i godność. Ewangeliście-narratorowi przypadał średni rejestr, ponieważ miał on „neutralny” charakter. Rejestr wysoki był przyporządkowany pozostałym osobom, gdyż wysokie dźwięki kojarzone były z krzykiem i wrzaskiem. Przełom XIII/IV w. przyniósł kolejne rozróżnienia partii śpiewaków. Pojawiły się wtedy zmiany dynamiki i tempa. Partię Chrystusa śpiewano wolno i spokojnie, a tłumu głośno i szybko.

Najstarszy znany zapis pasji w Polsce pochodzi z XV w. Znajduje się w Cantionale Cracoviense i jest przechowywany w Bibliotece Kapituły Katedralnej w Krakowie świadcząc o tradycji wykonywania pasji w diecezji krakowskiej. Pasja w Polsce początkowo śpiewana w j. łacińskim, po Soborze Watykańskim II, została adaptowana do polskiego tekstu. Pasja chorałowa nie jest tylko reliktem przeszłości, co każdego roku udowadnia Chór Mogilanum, wykonując ją dwukrotnie: w Niedzielę Palmową ( w roku A z Ewangelii wg Św. Mateusza, w roku B z Ewangelii wg Św .Marka, a w roku C z Ewangelii wg Św. Łukasza) oraz w Wielki Piątek wg Św. Jana. W pierwszym wykonaniu pasji, w roku 1959,w rolę Chrystusa wcielił się Jan Niżnik, partię narratora odtwarzał Stanisław Sternalski, zaś Piłatem był Kazimierz Królik. Ten ostatni po dziś dzień z powodzeniem śpiewa przypisane mu role. W pamięci parafian szczególnie utkwiły, wykonywane pięknym basem, role Chrystusa Walentego Krawczyka i Józefa Strzebońskiego.


W roku 2016 w poszczególne role wcielili się:
Chrystus – Kazimierz Królik
Narrator – Konrad Zapotoczny
Piłat – Wojciech Królik, Bogdan Radwański
św. Piotr – Wojciech Królik
Kobieta – Weronika Litwa
Tłum – Chór Mogilanum

Nad całością czuwał dyrygent Marek Litwa.


KONCERTY KOLĘD 2016


03.01. – Kościół Św. Bartłomieja w Mogilanach.
09.01. – Kaplica Konwentu Bonifratrów w Konarach.
10.01. – Kościół Św. Michała Archanioła w Sieprawiu.
16.01. – Koncert w czasie spotkania opłatkowego dla seniorów z Gminy Mogilany.
17.01. – Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa w Krakowie.
18.01. – Koncert w mogilańskim dworze dla uczestników Akademii Mieszkańców SMGM.

Początek 2016 roku był bardzo pracowity dla chóru Mogilanum. Jeszcze raz okazało się, że zaangażowanie w określone przedsięwzięcie i determinacja w jego realizacji może przynieść sukces i dać wiele satysfakcji chórzystom i publiczności. Jak co roku, w okresie noworocznym chór Mogilanum zaprezentował się w kilku koncertach kolęd, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

O inicjatywie tej niech świadczą liczby. W styczniu 2016 odbyło się 7 koncertów (najdłuższy trwał godzinę), zaprezentowano 18 kolęd, uczestniczyło 40 śpiewaków: chórzyści, dzieci ze szkół z Mogilan, Konar, Lusiny, akompaniowało 3 instrumentalistów: Piotr Litwa-skrzypce, Antoni Staszczak-skrzypce, Jakub Kopta-bas, a całością dyrygował - Marek Litwa.

Tegoroczne koncerty przebiegały w wyjątkowej atmosferze. Dyrygent Marek Litwa, nawiązując do tradycji wspólnego kolędowania, dał słuchaczom możliwość czynnego uczestniczenia w koncercie. Wielogłosowe kolędy i pastorałki wykonywane acapella przeplatane były utworami śpiewanymi przez pięknie brzmiące,delikatne dziecięce głosy.

Młodzi instrumentaliści ubarwiali całość swoim akompaniamentem prezentując swój kunszt wykonawczy także w licznych partiach solowych. Na koniec rozbrzmiewały kolędy wykonywane wspólnie przez chór, dzieci, instrumentalistów i słuchaczy.

Wszystkie koncerty były entuzjastycznie przyjmowane gromkimi brawami, a nawet owacjami na stojąco.

Członkowie chóru Mogilanum wraz z dyrygentem Markiem Litwą składają serdeczne podziękowania za gościnę, szczególnie ks.Dziekanowi Piotrowi Klusce, ks. Wojciechowi Stokłosie i ks. Jarosławowi Sroce oraz ks.Ojcu Kazimierzowi Wąsikowi, ks.Ojcu Ludwikowi Sokołowi i Pani Dyrektor DPS w Konarach - Katarzynie Wojtanowicz

2015 r.

MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY, KONCERFT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 11.11.2015


NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE Z UDZIAŁEM CHÓRU 18.10.2015


ODPUST W MOGILAŃSKIEJ PARAFII 24.08.2015


Oprawa liturgii Mszy Św. i premierowe wykonanie pieśni Cesara Francka „Panis Angelicus” z udziałem Ewy Litwy- organy i Piotra Litwy- skrzypce.

UROCZYSTOŚCI 9. ROCZNICY POŚWIĘCENIA KAPLICZKI ŚW. RITY WE WŁOSANI 30.05.2015


Oprawa muzyczna polowej Mszy Św. koncelebrowanej przez ks. E. Wątorskiego, o. M. Donaja i ks. J. Mrózka

MAJÓWKA W MOGILAŃSKIM DWORZE 24.05.2015


Koncert „Świat Pieśnią Malowany”- utwory z różnych zakątków świata oraz premierowe wykonanie wiązanki pieśni żydowskich w oryginalnej pieśni językowej.
Chórowi akompaniowali:
Piotr Litwa- skrzypce
Antoni Staszczak- skrzypce
Weronika Litwa- keyboard
Jakub Kopta- gitara
Agnieszka Surówka- bęben

WIELKANOC 2015


Śpiewy liturgiczne podczas obrzędów Triduum Paschalnego. Wykonanie Pasji wg św. Jana (Wielki Piątek) i wg św. Marka (Niedziela Palmowa).
Wykonawcy:
Narrator- Kazimierz Królik, Konrad Zapotoczny
Jezus- Kazimierz Królik, Zbigniew Staszczak
Piłat- Wojciech Królik
Piotr- Wojciech Królik
Odźwierna- Magdalena Kwinta
Lud- Chór Mogilanum

2014 r.

KONCERTY ŚWIĄTECZNE KOLED I PASTORAŁEK 2014/15


Program koncertów:
Ach, ubogi żłobie, Wśród nocnej ciszy, Gdy śliczna Panna, Hej w dzień Narodzenia, Gloria, gloria wykrzykujcie, Cieszmy się, Dzieciątko się narodziło, Cztery lata zawszem pasał, Jezu dzieciątko, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Paśli pasterze woły, Oj maluśki, Przybieżeli do Betlejem, Lulajże Jezuniu, Jezusa narodzonego

Solistki: - Magdalena Kwinta,
- Weronika Litwa,
- Katarzyna Nenko,
- Faustyna Nowak

Instrumentaliści:
- Jakub Kopta- bas
- Piotr Litwa- skrzypce
- Antoni Staszczak- skrzypce

Terminy koncertów:
28 grudnia 2014
Kościół św. Bartłomieja w Mogilanach
18 stycznia 2015
Kościół Narodzenia NMP w Gaju
25 stycznia 2015
Kościół św. Szczepana w Krakowie
31 stycznia 2015
Gminne Noworoczne Spotkanie Seniora w Mogilanach


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2014


Udział w liturgii Mszy św. w kościele parafialnym w Mogilanach.
Koncert pieśni patriotycznych w sali kulturalno-wystawienniczej w UG w Mogilanach.

UROCZYSTOŚCI WE WŁOSANI


11.10.2014
Udział w uroczystości odsłonięcia i poswięcenia obelisku „Pamięci Poległych i Pomordowanych na Wschodzie” z udziałem Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej. Oprawa muzyczna Mszy św. odprawionej przez J.E. Ks. Bp Tadeusza Pieronka.

RELIKWIE ŚW FAUSTYNY W KOŚCIELE W MOGILANACH


12.10.2014
Oprawa muzyczna mszy św. odprawionej w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach w związku z uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE PROWADZONE PRZEZ CHÓR MOGILANUM


19.10.2014

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W DNIU ŚW BARTŁOMIEJA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W MOGILANACH


24.08.2014

ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA W MOGILANACH


19.06.2014

MAJÓWKA W MOGILAŃSKIM DWORZE


8.06.2014
Koncert pieśni ludowych z łemkowszczyzny, Macedonii i Podhala z akompaniamentem instrumentalistów:
- Piotr Litwa- skrzypce
- Weronika Litwa- bęben
- Katarzyna Nenko- gitara
- Konrad Zapotoczny- kontrabas
- Krystian Zapotoczny- akordeon


21.02.2014
- udział we mszy świętej pogrzebowej i pożegnanie wieloletniej członkini chóru śp. Kornelii Strzebońskiej

25.01.2014
- koncert kolęd z okazji XV Opłatkowego Spotkania Seniorów z akompaniamentem Jakuba Kopty, Piotra Litwy i Antoniego Staszczaka
11.01.2014
- spotkanie z mieszkańcami gminy Mogilany na wspólnym kolędowaniu w sali narad w Urzędzie Gminy

6.01.2014
- koncert kolęd w kościele parafialnym w Mogilanach z udziałem instrumentalistów:
Jakub Kopta – bas
Piotr Litwa – skrzypce
Antoni Staszczak – skrzypce

2013 r.

24.11.2013
- uroczystość Święta Chrystusa Króla na zakończenie Roku Wiary w kościele św. Bartłomieja w Mogilanach

11.11.2013
- udział w uroczystościach Święta Niepodległości 11 Listopada, oprawa muzyczna uroczystej mszy w kosciele parafialnym w Mogilanach i koncert pieśni patriotycznych w sali kul.- wyst. w Urzędzie Gminy w Mogilanach


06.2013
- Sakrament Bierzmowania w naszej parafii z udziałem ks.biskupa Grzegorza Rysia, - udział we mszy św. - śpiewy liturgiczne 30.05.2013
-uroczystość Bożego Ciała-oprawa muzyczna.

25.05.2013
- uświetnienie uroczystej Mszy przy kapliczce św. Rity we Włosani.30.04.2013
- udział w obrzędach Wielkiej Soboty i we mszy św. Rezurekcyjnej-śpiewy wielkanocne.

29.04.2013
- śpiew wielkopostny,
- wykonanie Pasji wg św. Jana w trakcie obrzędów Wielkiego Piątku.
Wykonawcy:
Jezus - ks. Krzysztof Kasprzak
Narrator - Kazimierz Królik
Piłat - Edward Synowiec
Osoba z ludu - Sławomir Wolny
Kobieta - Małgorzata Nadzionek Lud-Chór

24.04.2013
- oprawa muzyczna Liturgii Niedzieli Palmowej, - wykonanie Pasji wg św. Łukasza.
Wykonawcy:
Jezus - ks. Krzysztof Kasprzak
Narrator - Kazimierz Królik
Osoby z ludu - Edward Synowiec
Lud-Chór
19.02.2013
- msza św. pogrzebowa i pożegnanie wieloletniego członka chóru śp. Stanisława Gacy. gminy Mogilany.


13.01.2013
- Koncert kolęd w Sali Kult.-Wyst. w Urzędzie Gminy dla seniorów

12.01.2013
- występ podczas "Opłatka Seniorów" w Szkole Podstawowej w Mogilanach.


03.01.2013
- kolędowanie z udziałem ks. proboszcza Tadeusza Targosza, wójta gminy Mogilany Krzysztofa Musiała oraz dyrektora GOK Agaty Mrowiec.

2012 r.


30.12.2012
- występ podczas niedzielnej mszy św. w Święto św. Rodziny(Koncert kolęd).

14.09.2012
- udział w uroczystościach Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Kościele Parafialnym p. w. św. Bartłomieja w Mogilanach.

24.08.2012
- Msza odpustowa w dniu św. Bartłomieja

09.2012
- nowy chórmistrz Marek Litwa rozpoczyna pracę z chórem Mogilanum

22.07.2012
- udział w koncercie organowym w Żegocie oraz pożegnanie chórmistrza M. Kramarskiego.

2011 r.

01.2011
- Koncert kolęd w Sali Kult.-Wyst. w Urzędzie Gminy Mogilany.01.2011
- wykonanie kolęd podczas corocznego spotkania w Szkole Podstawowej w Mogilanach "Opłatek dla Seniorów".

12.06.2011
- występ na "Majówce".

06.2011-07.2012
- praca Chóru pod kierunkiem M. Kramarskiego.

21.05.2011
- występ podczas uroczystej Mszy św. przy kapliczce św. Rity we Włosani (pożegnanie chórmistrza F. Czerneckiego).