„Biblioteczne kalambury” w GBP w Mogilanach

W październiku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mogilanach odbyły się spotkania dla uczniów szkół podstawowych pt. „Biblioteczne kalambury”. Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach, Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie, Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie.

Dla grup, które jeszcze nie były w naszej Bibliotece, została przygotowana krótka prezentacja multimedialna na temat funkcjonowania GBP w Mogilanach. Potem przyszedł czas na zabawę. Uczestnicy spotkań brali udział w kalamburach, przygotowanych przez bibliotekarki. Były więc drużyny: czerwonych, zielonych i niebieskich prostokącików, a każda z nich miała za zadanie zdobyć, jak największą ilość kasztanów. Nie było to takie proste, bowiem zawodnicy musieli odgadnąć hasła związane z tytułami znanych baśni, bajek, legend, szkolnych lektur oraz wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Każdy zawodnik musiał uruchomić swoją wyobraźnię i wykazać się pomysłowością w pokazywaniu lub rysowaniu poszczególnych zagadek literackich. Zabawa była przednia, a śmiechom nie było końca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za przybycie.Uczniowie z klasy IVa Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

Uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach.

Uczniowie klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie.

Uczniowie klas IV, V Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie.

Uczniowie z klasy V Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie.