Wernisaż wystawy PSPSW

Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie funkcjonuje od 2006 roku jako organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie skupia 56 członków z Krakowa, a także z Bochni, Brzeska, Gniezna, Iwanowic, Mirowa i Wodzisławia. Osoby należące do stowarzyszenia zajmują się różnymi dziedzinami twórczości takimi jak: plastyka, literatura, fotografia, haft, koronka klockowa, haft matematyczny, szydełko, ceramika, muzyka, kabaret, a także edukacja i krajoznawstwo. W 2015, 2016 i 2017 r. Stowarzyszenie było organizatorem kilkunastu wystaw plastycznych w Polsce (Kraków, Brzesko, Iwanowice, Chrzanów) oraz na Ukrainie w miastach Chmielnicki, Latyczów i w Krasiłowie.

Tematy wystaw to „Małopolskie Klimaty”, „Śladami Jana Pawła II”, „Monarchistyczne klimaty”, „Kolory zimowego chłodu”, „Pejzaże”, „Słynne kobiety w historii Polski”, Świat ogrodów”, „Lasy-artlasy” „Miasto Kraków”, „Między niebem a ziemią”. Podgórskie Stowarzyszenie wydało kilka książek o tytułach: Beskidzkie zauroczenia, „Barwy liryki”, Malarz łaskami słynącego obrazu” - o Adolfie Hyle, „Barwy Beskidów”, „Podhalańskie impresje”, „Małopolska naszych serc”, „Centralne Karpaty Zachodnie w Polsce”.

Prezesem Stowarzyszenia jest artysta plastyk Adam Pochopień kontakt: tel 796-855-611, strona Grupy www.facebook.com/podgorskiestowarzyszenie