Dziecięcy Zespół Regionalny "Mali Mogilanie" - nabór

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zaprasza dzieci w wieku od 6 lat, do Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie”.

Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.30 – 18.00

Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Mogilanie” powstał w 2002 roku. Jest zespołem regionalnym, którego program stanowią głównie widowiska. Przez nie stara się przekazać jak najwięcej z tradycji naszego regionu, szczególnie tych związanych z folklorem dziecięcym. Zabawą, śpiewem, tańcem i strojami stara się stworzyć klimat, dzięki któremu publiczność może przenieść się do podkrakowskiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Na scenie, oprócz codziennych strojów, pojawiają się haftowane gorsety, tybetowe spódnice, magierki no i wizytówka naszego regionu rogatywki z pawimi piórami.

Nie brakuje też tańców charakterystycznych dla tej części ziemi krakowskiej: poleczek, oberków, chodzonych no i oczywiście ognistego krakowiaka z hołubcami. W 2006 roku została założona dziecięca kapela, która stanowi integralną część naszego zespołu. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Mogilanie” wraz z Kapelą stanowi wizytówkę naszej gminy.

Uświetnia swoimi występami wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym na terenie gminy i poza jej granicami. Bierze udział w różnorodnych konkursach i przeglądach. Uczestnictwo w zespole wiążę się przede wszystkim z satysfakcją wynikającą z szerzenia i kultywowania tradycji i obyczajów podkrakowskiej wsi.