Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach nastąpiły znaczne zmiany. Wraz z końcem wakacji zostały zakończone prace związane z remontem i modernizacją obiektu. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań, roboty zostały rozpoczęte w dniu 5 sierpnia br. Budynek ma obecnie wspaniale odnowione dwie sale, w tym widowiskową. Sala widowiskowa była już przestarzała i wymagała remontu i modernizacji. Najbardziej brakowało klimatyzacji, natomiast w całym budynku dobrego ogrzewania. Obecnie sala widowiskowa jest już klimatyzowana, a wykonane prace wykończeniowe oraz zmieniona aranżacja i wystrój wnętrza poprawiły estetykę pomieszczenia.

Nie zostały też pominięte pozostałe pomieszczenia. Przylegająca do sali widowiskowej tzw. sala zielona, która dotychczas pełniła rolę pomieszczenia magazynowego została także wyremontowana i zmieniła przeznaczenie na poczekalnię dla rodziców oraz galerię.

Drugie pomieszczenie na parterze, gdzie dotychczas mieściła się księgowość zostało przeznaczone na sekretariat i administrację. To tutaj teraz będzie można zasięgać informacji dotyczącej działalności ośrodka kultury, załatwić wszelkie formalności związane z wynajmem sal, wypożyczeniem sprzętu, strojów i kostiumów, uczestnictwem w zajęciach oraz uiścić opłaty za zajęcia. Mieszcząca się na półpiętrze kawiarnia została zlikwidowana, a pomieszczenie przeznaczono na salę językowo – muzyczną.

Wszystkie te prace zostały wykonane przy akceptacji i wsparciu Wójta Gminy Mogilany Pana Piotra Piotrowskiego. Początkowo zakładaliśmy, że wyremontujemy salę widowiskową wraz z instalacją c.o. Później doszliśmy do wniosku, że instalację warto od razu wyremontować w całym budynku, aby w przyszłości - gdy prace będą kontynuowane - nie niszczyć tego, co już zrobiliśmy. I tak też się stało. Została wyremontowana instalacja c.o. w całym budynku, wymieniono wszystkie grzejniki i zainstalowano nowoczesny energooszczędny piec gazowy. Na zakończenie prac we wszystkich pomieszczeniach zostały wycyklinowane i polakierowane parkiety.

Do mnie należało przygotowanie i zorganizowanie remontu. Trzeba było znaleźć wykonawców poszczególnych etapów remontu, wybrać najkorzystniejszą ofertę cenową , zaplanować i dopilnować, aby wszystkie prace zostały wykonane w ustalonym terminie. Nie było to łatwe, ale udało się. Było to w ostatnich latach jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych, a rok mojej pracy na stanowisku dyrektora GOK-u minął intensywnie i pracowicie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że wraz z objęciem w 2015 r. funkcji dyrektora GOK-u, objęłam placówkę, która znajdowała się w bardzo złej kondycji finansowej. Na koniec 2014 r. strata wynosiła prawie 68 tysięcy zł. Na początku 2015 r. spłacane były jeszcze zobowiązania z poprzedniego roku. Po przeanalizowaniu gospodarki finansowej GOK-u, wyciągnięciu wniosków i dokonaniu pewnych korekt i zmian oraz wprowadzeniu planu oszczędnościowego, na koniec 2015 r. wypracowaliśmy zysk w wysokości 122 tysięcy zł. Zysk pokrył stratę z 2014 r., a pozostałe środki zostały przekazane na fundusz rezerwowy instytucji.

Koszt wykonanych prac remontowych i modernizacyjnych przeprowadzonych w bieżącym roku wyniósł blisko 120 tys. zł. Remont został sfinansowany głównie z własnych przychodów instytucji. Należy podkreślić, że pracownicy ośrodka kultury z własnej inicjatywy wykonali szereg prac, co przyczyniło się do ograniczenia kosztów remontu. Wspierani byliśmy także przez pracowników Bazy Usług Komunalnych w Gaju.

Realizacja inwestycji, a w szczególności wykonane prace remontowe i modernizacyjne oraz aranżacja wnętrz przyczyni się w dużej mierze do zwiększenia atrakcyjności obiektu oraz jego funkcjonalności. Zwiększyła się także oferta zajęć, wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Martyna Strączek
Dyrektor GOK