Zakup nowości do bibliotek publicznych edycja 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach wraz z Filią Biblioteczną w Konarach kolejny rok uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa. Głównym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 1500,00 zł. Dzięki dotacji zakupiono: 53 egzemplarze do Filii Bibliotecznej w Konarach oraz 24 egzemplarze do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach. Zadeklarowany wkład własny GOK-u wynosił w br. 80% tj. 6000,00 zł. Dzięki kwocie z wkładu własnego zakupiono: 35 egzemplarzy do Filii w Konarach oraz 226 egzemplarzy do Mogilan.

Łącznie zakupiono: 77 nowości z dotacji BN oraz 261 książek z wkładu własnego. Przybyło sporo ciekawych książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, historyczne, romanse, fantastyka), książki dla dzieci i młodzieży, kilka książek z zakresu literatury faktu i historii.