Mogilańskie Dożynki

Żniwa to od zawsze był czas wytężonej pracy ludzi na wsi. W obecnych czasach, gdy na coraz rzadziej obsiewane pola wyjeżdżają kombajny, trudno nam pojąć, że jeszcze kilka pokoleń wstecz koszenie zboża kosą było świętokradztwem – jedynie sierp był narzędziem, które nie umniejszało sacrum tej czynności.

Czasy się zmieniają, jednak to, co pozostało wspólne, to potrzeba podziękowania Bogu za plony zebrane danego roku podczas żniw. I w tym roku odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych opatrzonych mianem „dożynek”. Zespół Regionalny „Mogilanie” uczestniczył w dwóch takich imprezach – w Dożynkach Miejskich w Krakowie 27.08.2016 roku oraz w Dożynkach Dzielnicowych dzielnicy XIII w Krakowie 04.09.2016.

Widzowie mieli okazję zobaczyć program pt. „Mogilańskie Dożynki” opracowany przed laty przez panią Janinę Kalicińską. Widowisko pokazuje, jak po skończonych żniwach społeczność Mogilan przychodzi na dwór do państwa Konopków z dożynkowym wieńcem. Czas wytężonej pracy w polu zostaje wynagrodzony zabawą – muzyka i trunki zostają opłacone przez państwa Konopków. Chłopom nie pozostaje nic, jak się bawić – pić, tańczyć, cieszyć się zebranym plonem i chwilą wytchnienia po pracowitym okresie żniw.

Zespół Regionalny „Mogilanie” oraz Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach dziękują serdecznie pani Emilii Szafrańskiej za wykonanie wieńców dożynkowych i innych rekwizytów potrzebnych do pokazywanego widowiska.