GMINNE NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW 2016

W ramach XVII Opłatkowego Spotkania Seniorów, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach i Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach w dniu 16 stycznia br. zorganizowali Gminne Noworoczne Spotkanie Seniorów, które odbyło się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mogilanach. Spotkanie zostało rozpoczęte rozdaniem nagród Laureatom XII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych „O ZŁOTY RÓG TURONIA”. Nagrody wręczył Wójt Gminy Mogilany – Piotr Piotrowski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła Terenowego w Mogilanach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zaproszeni przez uczniów szkoły dziadkowie. Seniorzy obejrzeli między innymi widowisko bożonarodzeniowe oraz wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Chóru „Mogilanum”.

Po programie artystycznym przyszedł czas na poczęstunek i zabawę taneczną. Spotkanie minęło w ciepłej, miłej i sympatycznej atmosferze.

Małgorzata Budek