Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, otrzymała w roku 2022 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 1500,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Dzięki dotacji w wysokości 1500, 00 zł udało się uzupełnić księgozbiór o wiele ciekawych pozycji z literatury dziecięcej, beletrystyki i biografii. Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach zakupiono 54 papierowych wydań nowości książkowych.

Maksymalny poziom dotacji z MKiDN w budżecie zadania wynosił 20 % tj. 1500, 00 zł, a zadeklarowany wkład własny GOK-u 80% tj. 6000,00 zł.

Nowości dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”