Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

Urząd Gminy Mogilany, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz wielu wolontariuszy – łączą siły, by zadbać o naszych sąsiadów z Ukrainy. Angażują się w pomoc ukraińskim uchodźcom na różne sposoby. Oprócz zbiórek pieniężnych i rzeczowych oraz pracy wolontariuszy, przygotowują specjalne oferty i kursy języka polskiego dla naszych gości z Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszej gminy w związku z wojną w ich kraju. Poza zapewnieniem podstawowych, codziennych potrzeb, uznaliśmy, że warto zaproponować dzieciom aktywności, dzięki którym będą mogły się spotkać i choć na kilka chwil zapomnieć o traumie. Właśnie dlatego Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach przygotował poniższe propozycje i zaprasza wszystkie dzieci z Ukrainy przebywające tymczasowo na terenie naszej gminy do udziału w bezpłatnych zajęciach w Ośrodku Kultury:

Kreatywne warsztaty artystyczne
poniedziałek 17.00 - 18.30 ( dzieci pow. 7 lat )

Zumba
środa 17.30 - 18.30 ( dzieci 6-8 lat)
piątek 17.30 - 18.30 ( dzieci 9-12 lat)

Zajęcia plastyczne
piątek 17.15 - 18.45

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy ukraińskich wolontariuszy, którzy sami musieli uciekać przed rosyjskimi bombami.